Mahbuba Temori

محبوبه هستم از تبار تیموری٬ زاده ی شهر هرات.

دوره ی ابتدایی مکتب را در هرات خواندم و دوره ی لیسه را در عایشه ی درانی کابل به پایان رساندم.

در سال ۱۳۶۵ در دانشکده ی تعلیم و تربیه – رشته ی پیداگوژی تحصیل کردم و مدت دونیم سال در مجله ی آریانا – اکادیمی علوم افغانستان به حیث مهتمم و معاون این مجله کار کردم.

شدت جنگ و نا امنی در کشورم مرا به بیرون از مرز های کشورم آواره ساخت. اکنون در جنوب کلیفورنیا – امریکا با همسر و دو فرزندم زندگی می کنم.

  از کودکی به شعر و ادبیات علاقه داشتم و از همان زمانی که نوشتن یاد گرفتم داستان و مقاله های می نوشتم که تحسین معلم دری ما را بر می انگیخت. از نو جوانی داستان کوتاه می نوشتم و برای دیگران می خواندم و شعر را با صدای بلند می خواندم و این ذوق شعر خوانی مرا بر روی ستیژ در برنامه های خاص مکتب می کشاند.

   داستان های کوتاه من چند سالی در مجله ی فردا که تحت نظر زنده یاد داکتر اکرم عثمان و مدیریت رحیم غفوری در سویدن فعالیت فرهنگی داشت چاپ و نشر می شد. بعد ها رمان در “ژرفای تنهایی” را نوشتم که دو بار در افغانستان چاپ و نشر گردید؛ بار نخست به نام ” در پناه بی پناهی” و بار دوم به نام ” در ژرفای تنهایی” با ویراستاری مجدد.

سال گذشته مجموعه ی بیست و یک داستان کوتاه را به نام ” سایه های موهوم” در افغانستان چاپ و نشر کردم که مورد علاقه خوانندگان و تایید نویسندگان مطرح وطنم و ایران قرار گرفت.

  از سال ۲۰۱۲ در “کانون فرهنگی جامی” به فعالیت های فرهنگی – ادبی مشغول هستم. امسال (۲۰۲۰) به مدیریت من فصلنامه ی ” شمیره” که یک مجله ی ادبی – هنری است به چاپ و نشر آغاز کرده است.

 

Jamila Fazel

بعد از ختم فاکولته کابل در رادیو تلویزیون وقت در شعبه هنر و ادبیات شامل کار شدم
برنامه پر تیراج وقت یعنی «زمزمه های شب هنگام » را پرودوس میکردم
 
در روز نامه های وقت «انیس ,اصلاح ,کوچنیان ,هم مضامینی مینوشتم
 
با شروع تلویزیون در شعبه انسجام شامل کار شدم
 
با شروع برنامه های تلویزیون متصدی برنامه اطفال «سنین هفت تا پانزده ساله» بودم این برنامه را پرودوس دایرکت و گاهی هم نطاقی آنرا میکردم
 
با آمدن روسها مجبور به ترک وطن شدم و در سال ۱۹۸۳ به کلیفورنیا آمدم و ماندگار شدم
 
دو باره درس خواندم معلمی کردم و بعد بحیث اسستان دایرکتر کار میکردم
 
نظر به مریضی مادرم کار را رها کردم مگر هیچگاه کار های اجتماعی را رها نکردم در مسجد رنچوکوگهمونگاه درس میدادم و یگانه زن درعضو دایرکتری مسجدبودم در همان زمان که من هنوز در بورد دایرکتری مسجدرنچوکوگهمونگاه که در سرک بیسلین است ویکی از بهترین مسجد های کلیفورنیا به حساب میرود خریداری و ساخته شدومن هم عضو بورددایرکتری آن بودم
 
همچنان در تلویزیون های پیام ایران ,امید ایران ,لاس انجلس تاکابل ,و خراسان برنامه های متعددمثلی جوانان ,خانواده ,آیینه زندگی ,را پرودوس و اجرا میکردم
 
در سال ۲۰۱۲ یک کلب رابه نام «افغان کلب» در رنچوکوگهمونگاه به کمک سیتی رنچوکوکهمونگاه ساختم بنیان گذار و تا حال بحیث لیدر آن نظر به کتاب سیتی رنچوکوگهمونگاه میباشم
 
یکی از پنج نفر بنیانگذار «افغان امریکن کلچر سنتر AACC» استم ودر بورد دایرکتری آن بودم
 
ازتاریخ بر گذاری کلب افغانها یعنی ۲۰۱۲ هر سال در رسموگشت سیتی رنچوکوگهمونگاه کلب افغانها هم با تلاش بنده با بیرق ها و لباسهای افغانی در مقابل هزاران هزار امریکای رجع رفتند که باعث افتخار بنده و همه ما افغانهابوده.
 
فعلآ در سیتی رنچوگوگهمونگاه بحیث ادوایزر هم کار میکنم
 
شعر هم میگویم مگر تاحال شعر هایم را در کتاب نیاورده ام منتظر استم تا خود به افغانستان بروم و شعر هایم را در کتاب درج کنم
 
در یوتب هم بعضی از کار هایم را گذاشته ام
 
با تشکر فراوان وقت خوش با پیروزی برایتان آرزو دارم
 

Shughla Karzai

Shughla Karzai was born in Afghanistan to parents in the Educational field. Her father was a school principal and her mother was a teacher. She spent the first thirteen years of her life in Kabul but had to flee to Pakistan with her family. After almost three years of struggle in Pakistan, they eventually settled in the United States. When she went back to Afghanistan after several years she used her knowledge of both Afghan and American cultures to bring hope and new life to those who had none. She sold her wedding jewelry and with that money Shughla opened the door of opportunity for orphans at SANA Orphanage. It has been fourteen years since SANA Orphanage opened its doors.
Shughla was very selective in choosing only the best possible staff. She made sure to choose people who are devoted and righteous to work with the orphans. She travels frequently to Afghanistan to insure the funds she has raised for the Orphanage is put to good use. The children of SANA have made remarkable progress. They receive quality education and are also taught necessary everyday life skills. During one of her visits to Afghanistan, Shughla made a point to visit one of the prisons where women and children are kept. She obtained permission to take two of the children from the prison to the Orphanage. Within a very short period of time these two children began to blossom in the Orphanage. Soon after, Shughla accepted six children with physical disabilities to her Orphanage. One of the six children was in critical condition. Shughla took the child to India for medical care which was not available in Afghanistan. The Orphanage has been compelled to change locations several times due to financial and security issues. This puts an additional strain on everyone involved. But that only increases Shughla’s determination to continue to move forward despite the challenges.
Shughla has divided her time between her personal life in the United States and her life with the Orphans in Kandahar Afghanistan. Naturally this brought its challenges for her biological children.Shughla made sure to turn this challenge into an opportunity and made SANA their family project with each family member taking part in improving the Orphanage. Shughla is proud of how her children handled it as the champions that they are. SANA Orphanage celebrates the accomplishment of one of the boys at the Orphanage who is in the process of completing the last year of Law School and will soon be a District Attorney. Another young man finished his pharmaceutical degree and plans to go back to his village to help. Another two boys are high school graduates and waiting for the Kankor exam.
 
While the Orphanage is Shughla’s main focus she has devoted herself to other charity causes as well. Shughla believes its her duty in life to lend a helping hand where she can. So far she has managed to bring 50 wheelchairs to Kandahar for disabled families. She also helped build a water well in remote areas to provide families and children with for clean water. Shughla has also managed to send containers full of supplies to be distributed among the poor. In the past 14 years Shughla has frequently visits families in remote villages personally to help however she can. Meanwhile she has also completed several side projects in different villages in Kandahar.

Sara Assefi

Sara Assefi an Afghan-American from Southern California. She is a fashion designer, designing clothing in addition to artistry. She studied Fashion Design from the FIDM-Art Institute of Los Angeles with a minor in business from University of Phoenix. Before achieving her goals she worked with companies like Louis Vuitton, Ralph Lauren and Burberry. In 2017 she launched her own brand SSHADOOW, creating modernized Afghan/American designs. Sara expanded her knowledge in art, specializing in Digital art creating realistic portraits and art creations. During her studies she created a social media platform. She has been in Afghan/Afghan women who has been a great influence on the Afghan Community. Social Media following witnessed the dedication put in. Sara replied back to her followers with hope, communicating and motivating them on how to start a business. She’s been a big influence on not just the Afghan community in America but the Afghans living in Afghanistan. She has been giving jobs to widows in Afghanistan to produce handmade embroidery fabrication to produce apparel in the US. Her company SSHADOOW also gives back to a nonprofit organization in Afghanistan HRF providing education to children in Afghanistan and Afghanistan world Foundation, working side to side with Sonia Nassery Cole in film and productions.

Farah Siddiq

Farah is an Afghan American that carries the philosophical and strategic vision of iAscend and is recognized as a spiritual savant, energy healing practitioner and entrepreneur. As a cross-disciplined reiki master & teacher based in the San Francisco Bay Area, her client-base and substantial social media following spans globally. 

Professionally, Farah oversaw major corporate marketing and branding initiatives while living in Dubai. She later founded her own boutique branding and marketing consulting firm called, twelve98. Farah also attended St. Mary’s College of California where she studied Business Administration.  

She is experienced in the nonprofit world, specifically in her ancestral homeland of Afghanistan. She is currently working on an education & healing initiative for Central Asian called Beydar. Everything she has learned, was from her mother, activist and Afghan women’s empowerment champion Mina Sherzoy as well as her grandfather, Dr. Rahim Sherzoy who was former Ambassador to several countries and Deputy Foreign Minister of Afghanistan. 

She carries the legacy of service onwards with the intention of alleviating suffering for all. 

Arzo Yusuf

Arzo Yusuf is the Host and Executive Producer of The Sexy Boss Babe Podcast focused on relevant female centric topics that matter; like self esteem, overcoming adversity, body positivity, 

empowerment, motivation and success. She interviews notables and celebrities from time to time. The Sexy Boss Babe podcast is available on iTunes, Apple Podcast, Spotify, iHeart Radio and over 20 platforms with reach in over 15 countries. Season 3 just launched with an interview with Suze Orman that her long time fans tout as, “the best interview of Suze Orman I’ve ever heard.” 

She was raised in San Diego, California. She later moved to L.A. where she attended the University of Southern California to study Accounting. Her work history has mostly been as an Operations Director for start ups to mid-size companies, Business Development as well as consulting on process improvement strategies for billion dollar corporate, legal and insurance companies. 

In her personal life, she left an abusive relationship which was a turning point for her changing her life completely. Arzo became a STAR reader doing story time for kids at the L.A. County public library and volunteered with a charity helping foster youth. She attributes her volunteer work to a significant part of her healing process. She became a certified sailer, took classes at the New York Film Academy and became a public speaker for: Heal The Bay, an advocacy and awareness speaker for survivors of domestic violence, women empowerment and business. 

For 4 years, she was President of the Board of Directors of a non-profit organization called, Angels Nest where they provide homes, food and resources to youths that have aged out of foster care. She learned how broken the foster care system was and that 1/3 of the homeless, 90% of incarcerated inmates and 80% of sex trafficking victims were all foster youth. She helped build out their programs, created a life skills curriculum for the youth as well as helped raise over $10,000,000. Angels Nest is currently partnered with the Cal State University system providing financial subsidies to former foster youth that are attending college. 

This work inspired her to Produce and Direct a documentary about the problems youths face in the foster care system and possible solutions called, Breaking The Cycle. Chronicles of Social Change, the largest national publication on foster care, wrote a feature article which helped the film gain national attention in the foster care community. In 2019 a fundraiser/film screening was held in Beverly Hills at the Wilshire screening room. 100% of ticket sales were donated to Face Forward who provides facial reconstructive surgery for survivors of domestic violence and sex trafficking. The film has been released for public viewing on www.sexybossbabe.com 

In addition to podcasting, Arzo is CEO & Founder of Sexy Boss Babe a new indie beauty brand. The brand promotes women empowerment, positive body image and inner confidence. The company is also a social enterprise and a portion of proceeds of each product is donated to charities that help foster youth and survivors of sex trafficking. Sexy Boss Babe started a grassroots support and awareness campaign called the #SBBMOVEMENT. Purchases and sponsorships support this demographic to receive life skills/self esteem workshops, donations of product and comfort bears are given to foster kids during court hearings through their charity partners; CASA Los Angeles, Journey Out, Penny Lane, Glamour Gowns and Angels Nest.

Sitara Attaie

Sitara Attaie is an Afghan Hollywood actress, linguist and choreographer. Sitara received her BFA in English Literature from The University of Groningen, Associates Degree in Teacher Training certificate from Hanze Hoge School and her certificate in Journalism from Hoge School van Utrecht. She is formally trained as an actor at the Lee Strasberg and The Actor’s Workshop in Hollywood; and has worked on television shows such as: Homeland, Stumptown, True Blood and The X-Files. With proficiency in Dari, Hindi, Dutch, German and French she has also worked as a Voice-actor for major productions such as:The Fault In Our Stars, Jumanji, Charlie’s Angels, Spider-man and Vice.

During her early years in Europe, Sitara won several Dutch National Dance championships (Kunstbende) and talent-shows as a Choreographer and toured all across Europe with the educational live band ‘The Jungle Warriors’ who played World Music. She has choreographed several commercials, music videos and Bollywood movie songs. She also partook in different projects on Dutch television (VARA’s 12X12, SBS6’s Missen) and worked as a freelance Journalist for various media (Spunk.nl, Cultuur Scouts Magazine). Sitara also contributed to the final editing of ‘Afghaanse Spreekwoorden geïllustreerd’ which is a Dutch-Dari edition of ‘Afghan Proverbs Illustrated’. As a young adult Sitara has modeled for a variety of fashion brands after she won beauty pageants in The Netherlands and Turkey.

Sitara is extremely passionate about the rights of women and children in Afghanistan. She is involved with a number of charities and wishes to use her platform as a Hollywood actress to raise awareness around issues regarding women & children’s rights and health. The lack of representation of Afghan women in the media haunted Sitara since she was young. She is adamant to change that through her art and represent the strength and courage of Afghan women on the big screen internationally.

Link to IMDB:

imdb.me/sitara.attaie

Dr. Hosnia Osmandaud

داکترحسنیه عثمان شاعر وگوینده ی موفق تلویزیون ملی: حسنیه عثمان در یک خانوادۀ روشنفکر در کابل بدنیا آمد وبعد از تحصیلات لیسهٔ در لیسه ی ملالی، شامل دانشگاه طب کابل گردید. وی در ایام جوانی، درکنار تحصیل در رشتهٔ پزشکی، به حیث ژورنالیست و گوینده اخباردری دریگانه رادیو تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه می‌نمود. بعد از ازدواج غرض ادامه تحصیلات بیشتر دررشتهٔ پزشکی ، عازم مسکو گردید که بعد از اخذ دیپلوم در بخش طب معالجوی و همکاری قسمی با برنامه های دری رادیوی ماسکو به وطن برگشت و درکابل در بیمارستان ولادی ملالی، منحیث داکترنسایی و ولادی،وبعدا درکشور هند بحیث داکتر ایفای وظیفه می نمود. بانو عثمان هم اکنون شاعر و گوینده برون مرزی کشور می‌باشد که بسیاری ازاشعار وی درقالب های نیمایی و سپید است و غزلهای وی،ازنظرماهیت و بکار برد واژه ها به دنیای امروزی و مدرن ما در رابطه بوده و با شرایط ماحول امروزی آشنا است. اشعار میهنی حسنیه شکل نیمه معترضانه در سمبول های آمیخته با استعاره به شکل ویژه و منفرد بخودش بیان میشود که بیشتر اوقات برای اشعارش جایگاه ویژه ای میبخشد و با دکلمه ی این سروده هایش این جایگاه بی بدیل میگردد. .اواکنون از محدودبانوان شاعر است که اشعار خود و دیگران را با آوازش دکلمه می‌نماید. دوکتور حسنیه عثمان داود به اساس شناخت و شهرت که در جامعه ما دارد اکثرن با مسایل داخل و مربوط به بانوان درگیر و فعال می‌باشدوبهترین اشعار او میهنی و عاطفی است.. داکتر حسنیه با داود ابراهیم خیل ازدواج نموده و ثمره ی آن دو پسر بنام سام و ویس می‌باشد.

Wana Mariam Miskinyar

وانه مریم مسکینیار بتاریخ هفدهم ماه جنوری سال ۱۹۸۸ میلادی دریک خانواده روشنفکر در ایالت ویرجینیا ی ایالات متحده امریکا چشم به جهان گشود . او دختر نبیل غمین مسکینیار و طاهره نوابی و نواسه نویسنده و رمان نویس فقید افغانستان محمد حسین غمین است که موصوف در زمان حیات خود بیش از هشت رمان عشقی و ده ها مقاله و دیباچه ادبی نوشته است . وانه مسکینیار بعد فراغت از لیسه شانتلی ایالت ویرجینبا لیسانس خودرا در سال ۲۰۱۱ در رشته بزنس از پوهنتون Trinity ایالت تگزاس بد ست آورد . وی از ایام طفولیت به مسایل فرهنگی علاقه زیاد داشت و در سن شش سالگی در برنامه های اطفال تلویزیون آریانا افغانستان که توسط پدرش در سال ۱۹۸۹ در امریکا تاسیس شد اعاز به فعالیت کرد . بمرور زمان فعالیتهای خودرا گسترده تر ساخت و اولین برنامه MTV افغانی را برروی پرده تلویزیون آورد . وانه مسکینیار درحالیکه بزبان دری بلدیت نداشت اما با استعداد و پشت کاری که داشت تحت نظر پدر خود منحیث موفق ترین برنامه ساز تلویزیون در سطح جهانی مورد تقدیر و ستایش قرار گرفت تاجاییکه از دوسال باینطرف است که جالب‌ترین برنامه ها و مصاحبه ها را با شخصیت های فرهنگی ، اجتماعی و هنری در سوشیال میدیا و رسانه های تصویری انجام می‌دهد.وانه مسکینیار ازدواج نکرده و از ۲۷ سال باینطر ف است که با خانواده خود در ایالت کلیفرنیا زندگی می‌کند