Shirin Naziry

فشرده ی زندگینامه شیرین نظیری

شیرین نظیری شخصیت فرهیخته و نویسنده متعهد ،پژوهشگر،ژورنالست و مدافع حقوق زنان از همان اوان نوجوانی نظربه علاقه مندی که به میهن و هم میهنانش داشت به فعالیت های اجتماعی وفرهنگی به ویژه درراستای حقوق زنان پرداخت وسرنوشت خود رابا سرنوشت ملیون ها زن ستم دیده کشور گره زد و تا این دم به تعهد خود وفادار مانده است. او درتحت هر شرایط،دربهترين وسخترين دوران زنده گي درقبال روشنگري زنان لحظه ای فرو گذاشت نكرده باموفقيت واعتمادگام هاي متين واستواربرداشته است.

—————————————-

دوران تحصیل
شیرین نظیری نخستین آموزش هایی قبل از ورود به مکتب را درخانه فرا گرفت و همه دوره های مکتب را به رتبه بالا ” اول نمره ” در زادگاهش به پایان رساند و در1982 روانه ی دانشکده اقتصاد شد و بخش منجمنت و اداره را پیگیری کرد. در سال ۱۹۸۶دروس دانشکده رابه پایان رساند و برای ادامه تحصیل مافوق لیسانس”ماستری”،شامل انستیتوت علوم اجتماعی،دانشکده روابط اقتصاد بین المللی شد و در سال ۱۹۸۹پایان نامه خود را نوشت و از آن موفقانه دفاع کرد.
در سال 1983 برای مدت 6 ماه درآلمان ،همچنان در سال  1989برای 6 ماه دیگردر تاشکند مرکز ازبیکستان آموزش های سیاسی، رهبری و کار در میان زنان و جوانان را فرا گرفت.

—————————————-
کار هایی دیوانی:

کارشناس دردفتراحزاب و سازمانهای اجتماعی در ریاست جمهوری در دوره دکتورنجیب الله.
معاون تدریسی در انستیتوت کادر های جوان.
استاد در انستیتوت علوم اجتماعی.
رییس آموزش سیاسی و توده ی شورای مرکزی س.د.ز.ا
نظارت و همکاری مجله زنان افغانستان.
مسوول تشکیلات شورای دهم زنان شهرکابل.
مسوول تبلیغ و آموزش شورای دوم زنان شهرکابل.
همکاری با برنامه زن و جامعه تلویزیون.
همکاری با برنامه زن و زندگی نو رادیو.
عضو شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
عضو هیت ژوری در انجمن جشنواره‌ها و همایش های ادبی و علمی در لیسه های دختران شهرکابل.  
عضو هیت رهبری ریاست مبارزه با بی سوادی.
مسوول کتابخانه مرکزی س . د. ز.ا
سفر به 25 ولایت کشور جهت کار درمیان زنان
عضو هیت رهبری شورای زنان مهاجر درآلمان.

 —————————————–
حالت مدنی: ازدواج کرده و دارای یک دختر و دو پسر می باشد.

—————————————–
 پاداش ها و جوایز :
یک نشان افتخار و دو مدال فداکاری و دو مدال صداقت از افغانستان
یک نشان با یک حلقه ی طلایی از مکتب پوتسدام در آلمان شرق
یک نشان از مکتب کمسول در تاشکند
دو لوحه تقدیر، با پول نقد و سفر رایگان به میامی از فلوریدا
در جریان کار تقدیر نامه ها و تحسین نامه ها از هرسه کشور(داخل مرزو خارج مرز)
—————————————–
آثار چاپ شده شیرین نظیری:

. ۱ – اسیران درسیاهی» چاپ کابل تابستان 1397 خورشیدی

 ۲- « جلد اول حقوق زن درگذر تاریخ » چاپ کابل نوروز۱۳۹۲ خورشیدی  ۱۲۷۰ صفحه در دو جلد.
۳- جلد دوم حقوق زن در گذر تاریخ چاپ کابل نوروز۱۳۹۲ خورشیدی. 

۴ – « ستاره های سرزمین من »  چاپ هالند بهار ۱۳۹۴ خورشیدی

۵ – « گنجینه های فرهنگی افغانستان» چاپ کابل دلو۱۳۸۹ خورشیدی.

۶ – «عجایب هفت گانهً جهان باستان » چاپ کابل- تابستان ۱۳۸۹خورشیدی. 
 ۷ –  «عجایب هفت گانهً جهان درسده های میانه»چاپ کابل ۱۳۸۹ خورشیدی

۸ –  « عجایب هفت گانهً جهان نو» چاپ کابل تابستان ۱۳۸۹ خورشیدی. 
 آثار تکمیل، اما چاپ نشده؛

 آثارتاریخی شکوهِ فرهنگ باستانی. ۹ –  

۱۰ –  خیزش زنان
۱۱ – نشست با اندیشه

—————————————–
برخی مقاله ها، لکچر ها و درسنامه ها که شیرین نظیری درحوزه های زنان به نشر رسانده است

۱۰ –  اهداف و وظایف سازمان دموکراتیک زنان درپلینوم دوم شورای مرکزی زنان .
۱۱ –  رویداد ثوربه مثابه نقطه عطف درتاریخ کشورما،فکتورعمده وتعین کننده حل مساله زن.
۱۲ –  وظایف زنان درقبال پلینوم سوم شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
۱۳ –  اهداف و وظایف سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در مرحله کنونی.
۱۴ –  کنگره جهانی زنان و هشتمین کنگره فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان.
 ۱۵-  حل مساله زنان درکشور های سوسیالیستی. 
۱۶ –  جنبش های بین المللی زنان.
۱۷ –  تاریخچه کنگره های فدراسیون بین المللی زنان.
۱۸ –  برخی زندگی نامه زنان مبارز و پیشتاز جهان.
۱۹ – اهمیت تاریخی کنفرانس سرتاسری زنان افغانستان
۲۰ – جنبش سواد آموزی و اهمیت آن  درمیان زنان.
۲۱ – تاریخچه سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
۲۲ – وضعیت زنان و دختران در روستاهای افغانستان.
۲۳ – زنان کارگراز تبعیض جنسیت در عذاب استند. 
۲۴ – نقش زنان در مبارزه بخاطر صلح و خلع سلاح. 
۲۵ – پیشینه چادری در افغانستان.
۲۶ – تاریخچه نهضت زنان در افغانستان.
۲۷ – سیمون دوبووار فیلسوف و نویسنده فمینیست.

۲۸ – من “زنم”آوازی درگورستان تاریخ.
۲۹ – تاریخچه هشتم مارچ، تاریخ ماندگارازمبارزات جهانی زنان.

۳۰ – زنان بهترین رهبران آیندۀ جهان.

 ۳۱ – دیده های نگران زنان به سوی رییس جمهور آیندۀ شان.

 ۳۲ – از قلب همیشه سوگوار بانوان روستایی،از تداوم شب.

 ۳۳ – فریاد زنان از پشت میله های زندان.

 ۳۴ – چالش های زنان برای رسیدن به صندوق های رای.

 ۳۵ – ناقضین زن و حقوق بشر در پارلمان.

۳۶ – ختنه زنان عمل وحشتناک و خیلی هم دردآور.

۳۷ – گرفتن شیربها و طویانه یک نوع جاهلیت است.

 ۳۸-  ۲۵ نوامبر، روزجهانی محو خشونت علیه زنان.

 ۳۹ – مبارزه با خیابان آزاری.

 ۴۰ – جنبش های اجتماعی چیست؟

۴۱ – کلارا زتکین یکی ازچهره های برجسته جنبش زنان.

۴۲ – زن به مثابه متاع.

۴۳ – نظام برده گی یا آغاز فرمانروایی مرد بر زن.  

۴۴ – پیدایش خانواده ها.
۴۵ – زندگی بشردرجامعه ابتدایی. 

۴۶ – نقش زنان در فرایند تولید دردوران پیش از تاریخ.

۴۷ – جایگاه زن در مذهب و فلاسفه.

۴۸ – زنان نگهبان کودک و بوجود آورندۀ نسل بشر.

۴۹ – ظهورنظام مادر تباری در جامعه بدوی.

۵۰ – برترشمردن مرد نسبت به زن.

۵۱ – نظام پدر سالاری و پدرشاهی.

۵۲ – فرهنگ مرد سالاری.

۵۳ – فرایندتولید و تبادله در نظام پدر سالاری. 
۵۴ – وضعیت زنان در نظام فیودالی.

۵۵ – چگونگی ستم بالای زنان درنظام فیودالی.

۵۶ – احترام به مقام زن.   

۵۷- ساتی رسم ستمگر زن سوزی در هند.

۵۸ – رسم منفور ساتی.

۵۹ – شهر بانو.
  ۶۰ – زنان قوی تر نسبت به مردان در برابر بیماری کرونا

  ۶۱ – زنان قربانی خاموش ویروس کرونا

***  نوشتن حدودی 300 زندگینامه زنان افغانستان و زنان مبارزجهان.
*** – ده ها مقاله ازآثارباستانی سرزمین ما(نشر شده،در فیسبوک و سایت ها).

———————————- 

برخی گفت و شنید های که شیرین نظیری با زنان و مردان سرشناس افغانستان انجام داده است.

۶۲ – بهارسعید شاعرسرشناس کشور در امریکا.

۶۳ – پروین زمانی فعال اموراجتماعی در هلند.

۶۴ – ثریا گوهرشاد علیمی استاد دانشگاه در بغلان.

۶۵ – جمیله پلوشه شخصيت سياسي و اجتماعي در آلمان.

۶۶ – حمیرا ثاقب مسوول شبکه ی نگاه زن درکابل.

۶۷ – راضیه هوتکی رییس شورای زنان درفدارتیف روسیه.

۶۸ – سیده طلوع مسوول انجمن همبستگی زنان در هلند.

۶۹ – صالحه واصل شاعر در هلند.

۷۰ – عزیزه عنایت شاعر و نویسنده نامدار کشور در هلند.

۷۱ – مشعل حریر داستان نگار در هلند.

۷۲ – منیژه نادری مدیر بنیاد نشراتی شاهمامه در هلند.

۷۳ – نادیه فضل شاعر و زورنالست سرشناس در آلمان.

۷۴ – نیلاب سلام داستان نگار در آلمان.

۷۵ – نادیه ارس شاعر و داستان نگار در بغلان.

۷۶ – نوریه ندرت نابینای موفق در امور اجتماعی در نیویارک.

۷۷ – هاجر ابوالفضل ورزشکار در کابل.

۷۸ – حمیده حداد بانوی فعال در شبکه های اجتماعی.

۷۹ – ذكيه عيار واعظي فعال شبکه اجتماعی فیسبوک.

۸۰ – فهیمه حریف بانوی مبارز.

۸۱ – فاطمه جان نیکرسول فعال اجتماعی در جوزجان.
۸۲ – سلیمان راوش نویسنده و پژوهشگر در آلمان.
۸۳ – محمد ولی آگاه سیاسی در شهرکابل.
۸۴- فوزیه زرین فعال اجتماعی در هلند.
۸۵ – احمد شاه راستا ژورنالست در کلفورنیا.
۸۶ – شیما غفوری فعال اجتماعی در آلمان.
۸۷ – زرغونه عبیدی فعال اجتماعی در آلمان.
۸۸- شهر زاد فکرت شاعر در آلمان.
۸۹ – شکیلا نادری شاعر درآلمان.
90- عبدالواحد سادات
91- راحله شاهین از کادر های حزب دموکراتیک خلق افغانستان
92 – ماری نبرد آیین از پیشکسوتان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان
93 – سلطان سالارعزیزپورشاعر و نویسنده
———————————-

اشتراک در کنفرانس ها و سیمینار هایی ملی و بین المللی با ایراد سخنرانی ها
 
۹۴ – اشتراک در کنفرانس بین الملی معرفی فرهنگ های مختلف جوانان درجهان، 1982منعقده پوتسدام.
۹۵ – اشتراک درکنفرانس جهانی زنان، درارتباط باحل مساله زن. درجمهوری های آسیای میانه شوروی.

۹۶ – اشتراک در کارکنفرانس فرهنگ پرورش کودکان ونوجوانان، 1980،آلمان.
۹۷ – اشتراک در کنفرانس های چهارمین کنگره زنان کوبا 1983در هاوانا.  

۹۸ – اشتراک در کنفرانس تبادل تجارب با زنان چکوسلواکیا 1365در پراگ.
 ۹۹ – اشتراک در کنفرانس در باره چگونگی رشد و توسعه کمیته های جوانان تاجکستان و ازبیکستان –       در تاشکند. ۱۹۸۸-

. ۱۰۰ – اشتراک درجلسه سالانه شورای زنان آلمان دموکراتیک۱۹۸۰
۱۰۱ – اشتراک در کنفراس خشونت علیه زنان و کشتن یک زن دراستدیوم شهرکابل1998، منعقده شهر هامبورگ جرمنی.

۱۰۲ – اشتراک در کنفرانس وضعیت زنان در دوره سرکوب گر طالبان ، 1999،در شهر هامبورگ آلمان.
۱۰۳ – اشتراک در سمینار ،جنبش پیکار با بی سوادی،1362 شهرکابل.
۱۰۴ – اشتراک در سمینار، بیرون رفت از مشکلات فراروی زنان در طی یک دهه،1366،شهرکابل.
۱۰۵ – اشتراک در نخستین کنفرانس بین المللی زنان افغانستان، در باره باز نگری برنامه عمل سازمان ،
 – – هیات اجراییه،تشکیل جدید سازمان  و بودجه ي سالانه آن،1359 ،شهر کابل.                                                                                ۱۰۶ – اشتراک درکنفرانس سرتاسری س.د. ج.ا، تصویب اساسنامه سازمان، ترجیع منافع مردم نسبت به  منافع شخصی و استفاده از خرد و توانایی خویش درجهت ساختمان جامعه نوین، بتاریخ 24-25سپتمبر 1980 .
راه اندازی کمپاین ها از مسیر شبکه های اجتماهی و سایت ها:
10۷ – کمپاین مبارزه با بی سوادی تحت عنوان”هر با سواد دو تن بی سواد را سواد بیآموزد”۱۳۶۳
10۸ – کمپاین مبارزه با ازدواج های اجباری تحت عنوان” به ازدواج کودکان نه و به آموزش کودکان بله بگویید.” ۱۳۶۴
10۹ – کمپاین خشونت علیه زنان تحت عنوان “به خشونت علیه زنان و تجاوز برکودکان نه بگویید” ۱۳۹۱
1۱۰-    کمپاین رهایی زنان زندانی به مناسبت هشتم مارچ در دوره کرزی
1۱۱-    کمپاین رهایی زنان زندانی به خاطر میروس کرونا در دوره غنی
1۱۲-    کمپاین مبارزه بخاطر حذف طلاق غیابی در دوره جمهوری دموکراتیک 1364
1393
11۳ –   کمپاین اعدام عاملین به تجاوز به زنان در نزدیکی پغمان (در دوره کرزی)
11۴ –   کمپاین درج قانونی نام مادر در شناسنامه های کودکان (در دوره کرزی) 1390
1۱۵-   کمپاین عدالت خواهی برای فرخنده و اعدام عاملین کشتن و سوزاندن او(در دوره غنی) ماه حمل1394

گرداننده رویه های زیر در شبکه های اجتماعی:

۱۱۶ –   تارنمای آوای زنان افغانستان در انترنت
۱۱۷ –  زنان موفق و سرشناس در فیسبوک
۱۱۸ – خبرگزاری آوای زنان در فیسبوک
۱۱۹ – سازمان دموکراتیک زنان در فیسبوک
۱۲۰ – رخنامه شیرین نظیری در فیسبوک
۱۲۱-   شیرین نظیری در تویتر
۱۲۲-  گروه سازمان زنان در پیامخانه
۱۲۳- گروه زنان موفق و سرشناس در پیامخانه

نوت: از نوشتن مقاله های آثار تاریخی به نسبت به درازا کشیدن این زندگینامه صرفتظر شده است.شما می توانید این آثار را در فیس بک ها و سایت های انترنتی بدست آرید. تشکر