Soraya Paktiani Ahmadzai

Vote: https://rumiawards.com/media-category-poll/

من ثریا پکتیانی احمدزی استم متولد شهر کابل ودر یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم هنوز متعلم مکتب بودم که از طرف هیت انتخابی رادیو و تلویزیون که برای انتخاب دختران جوان به مکتب ما آمده بودن انتخاب شدم وبعد از امتحان ګوینده ګی در استدیو رادیو وتلویزیون ملی موفق شدم در سال 1979 به شکل پارت تایم کارم را آغاز کردم . در شروع کار ګوینده ګی از اعلانات وبعدآ اناس مستقم در تلویزیون وګوینده ګی برنامه اطفال به زبان پښتو را پیش میبردم و هم زمان کورس های نطاقی که عبارت بود از شیوه درست تلفظ کلمات در داخل تلویزیون را تعقیب کردم وبعد از فراغت صنف دوازدهم از لیسه عایشه درانی وارد پوهنځی شریات پوهنتون کابل ګردیدم. اما نظر به تجدید عقیده از ادامه تحصیل ام درین رشته صرف نظر کردم بعدا در سال 1987 واردInternational Institute of Journalist ” Werner Lamberz – Berlin شدم و موفقانه به انجام رساندم وبعداز انجام آن کار به شکل استخدام رسمی در رادیو تلویزیون ملی شدم که برعلاوه بر ګوینده ګی برنامه های مختلف وګوینده ګی اخبار شب رادیو وتلویزیون پردیوسری برنامه مختلف طور مثال برنامه پیشاهنګان ، برنامه زن ، وآخرین برنامه را که پردیوسر ودر تهیه مطالب آن را به عهده داشتم برنامه ( کورنی ژوند ) بود . ودر سال 1993 نظر به اوضاع نامناسب کشور به شهر پشاور پاکستان مهاجر شدم . خوشبختانه در آن جا با دفتر BBC در تماس شدم و آنها در BBC Afghan Education Drama Project من را استخدام کردن که بیشتر وظیفه ام تهیه راپور های بود وهمچنان مصاحبه ها با خانم های بیوه های جنک که جدیدن در پاکستان در شهر پیشاور در کمپ های دور وبر زنده ګی میکردن و حالت بسیار نامناسب داشتن من طی مصاحبه و ګذارش زنده ګی آنها را در برنامه زن BBC ترسیم می کردم وهمچنان در کورس های مختلف مثل کورس تخنیک استدیو ، کورس نوسینده ګی ، کورس درامه نویسی ، و کورس آموزش زبان انګلسی که از طرف دفتر بی بی سی تدریس می شد پر داختم ودر کار ژورنالیزم بیشتر مسلکی شدم در سال 1996 کاندید بورس یا سکالرشیب به کشور سویدن شدم اسم کورس farther education for women in journalism بود و همچنان اشتراک در یک کنفرانس جهانی که از دوازده کشور آسیاه میانه خانم های ژورنالست درآن اشتراک داشتن به نماینده ګی زنان افغان اشتراک کردم وطی صحبت های خود از وضعیت نامناسب زنان افغان معلومات ارایه کردم . وبعد از آن بنابر معاذیر که برایم پیش آمد در کشور سویدن پناه هنده شدم درین جا هم رادیو لوکال به ( رادیو پیام افغان ) ایجاد کردم ودر آموزش کادر های در مورد ګوینده ګی ودر تخنیک استدیو جوانان را تشویق نموده به فعالیت آغاز کردم و همچنان بحیث راپورتر کار را با رادیو آزادی که موقعیت آن در مملکت چیک در شهر پراګ است مدت چهار سال پیش بردم ودر سال 2004-2005 بحیث پرکتیک در کانال 2 تلویزیون سویدن انجام وظیفه نمودم . در موقعیت فعلی در بخش کلتور وفرهنګ انجمن میهن شهر Gothenburg بحیث ګوینده در برنامه های شان همکاری می کنم . شغلی اصلی ام مترجم رسمی در تمام حرصه های اجتماعی از زبان سویدنی به زبان دری، پشتو، و فارسی است وهمچنان تعلیمات در مسلک نرسنک هم دارم که از طرف شب در مراکزی صحی بحیث نرس هم انجام وظیفه می کنم

Friba Charkhi

خانم فریبا چرخی در یک خانواده سرشناس در شهر کابل چشم به جهان گشود . او بعد ختم دوره لیسه در دوران حاکمیت مجاهدین ازدواج نموده و به صفت کارمند بانک انکشاف زراعتی شروع به کار نموده و در جریان کار از انستتیوت بانکداری فارغ التحصبل شد ، و بنابر تقاضای زمان راهی دیار هجرت شد بعد از ختم تحصیل در دیار هجرت دوباره به وطن برگشت و در پست کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، در رادیو تلویزیون ملی بحیث گوینده برنامه (آزمونگاه ذهن) درست بعد از سقوط ریژم طالبان ایفای وظیفه نمود. بعد از مدتی در شبکه تلویزیون آریانا متصدی برنامه های (گلبرگ ها) و (آنطرف واقعیت برای زنان) و رئيس نشرات تلويزيون آريانا بود. در ادامه کار هایش پستهای مختلفی مانند معاون ریاست آگاهی عامه در اشاعه دموکراسی و آمر جندر دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ، سخنگوی وزارت زراعت ، کارمند مرکز مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ،و مشاوره کارشناس پارلمانی وزارت امور زنان ایفای وظیفه نموده است . خانم فريبا چرخى متاهل و دارای چهار فرزند میباشد. ايشان از هشت سال بدینسو با خانواده اش در کشور سویدن زندگی مینماید .خانم فريبا چرخى در ديار غربت (سويدن) هم آرام نه نشسته ، از چند سال بدينسو درکمپ های اطفال بی سرپرست که اخیرا بشکل پناهنده وارد سویدن شده اند به صفت معاونت کننده با ایشان همکاری دارد . خانم چرخى در عين زمان فعاليت هاى چشم گير مطبوعاتی نيز دارند، از جمله از شش سال به این طرف همکار خوب قلمی مجله بانو (ناشر اندیشه های زنان افغانستان مقیم اروپا) و متصدی صفحه ی (یک دریچه و هزار سخن ) نیز بوده است . خانم چرخى دست اندرکاران رسانه صوتى (پیوستون) مقيم در سويدن بودند .فعاليت هاى اخير خانم فريبا چرخى در عرصه مطبوعات چشمگير ميباشد. ايشان در مدت كوتاه كانال يوتيوب تحت عنوان ( فريبا چرخى ميديا) را براه انداختند كه در اين كانال مصاحبه هاى جالب از چهره هاى سرشناس و هم برنامه ادبی زیر نام نوای نو را تهيه و پخش ميكند. همچنان رسانهء چاپى پيوستون به همت اش عرض وجود نمود.و خود صاحب امتیاز ، تمویل کننده مالی ، موسس ، گرافیکر این نشریه می‌باشد . همچنان چاپ این فصلنامه در چاپخانه بنام اف سی پرنت که مربوط خود خانم چرخی می‌باشد صورت می‌گیرد . او تابستان سال 2019 کتاب مجموعه داستانی اشرا بنام پس از خاموشی چاپ و به دسترس علاقه مندان مطالعه قرار داد . و دومین کتابش نیز در شروف چاپ میباشد

Saliha Mahak Yadgaar

صالحه محک یادگار – یگانه دختر عبدالحکیم رحمانی در شهر کابل افغانستان دیده به جهان کشود. دوره ابتدایی و ثانوی را در لیسه عالی ملالی و تحصیلات عالی خویش را بدرجه لیسانس در دانشگاه تعلیم و تربیه به اتمام رسانید. بانو محک در سال 1359 به حیث معلم در یکی از مکاتب شهر کابل مقرر گردید.بعد در لیسه ( دوستی ) وقت که بعد ها به الفتح مسمی گردید تا سال 1381 به حیث معلم ایفای وظیفه نمود. خانم محک از سال 1381 تا آخر سال 1394 به حیث سرمعلم دور ثانوی در لیسه عالی الفتح و لیسه عالی فردوسی ایفای وظیفه نموده و بعد مجبور به ترک وطن شد. او مدت 35 سال با عشق و علاقه خاص به مسلک مقدس معلمی با محبت مادرانه در تربیه و پرورش فرزندان این میهن مصروف بوده. خانم محک؛ در سال 1386 از طرف وزارات تعلیم و تربیه به حیث معلم ممتاز انتخاب و ازطرف مقام ریاست جمهوری به کسب تقدیر نامه نایل گردید. .بانو محک در دوره‌های کاری با صداقت و ایمانداری در تربیه و پرورش اولاد وطن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده‌. او در سال 1389 از رتبه اول به فوق رتبه ترفیع نمود. بانو محک در سال 1360 ازدواج نمود،‌ ثمره ازدواج شان دو دختر و یک پسر می باشد.خانم محک از سال 1360 می نویسد که مقالات و نوشته هایش در مجلات و روز نامه های مختلف کشور از جمله روز نامه انیس نشر گردیده. خانم محک برای احقاق حقوق بشر اعم از حقوق زن و کودک با نشر مقالات و داستان های کوتاه مبارزه پیگر و بی امان داشته است. صالحه محک یادگار: در مهاجرت هنوز هم عشق به قلم و کاغذ و فعالیت های ادبی و نوشتاری خویش را از دست نداده. در بیشتر از بیست و چهار سایت انترنیتی به حیث همکار قلمی فعالیت دارد و عضو فعال ویب سایت ادبی دانشنامه افغان میباشد. با نو محک، همکار قلمی چندین مجلات در داخل و بیرون از کشور می باشد.بانو محک عضو هیئت تحریر و متصدی صفحه دردی از درد ها در مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا می‌باشد و همچنان همکار قلمی مجله مهربان و دیار دارا در ولایت زیبای هرات می‌باشد.بانو محک در سال 2017 و 2020 از طرف رهبری مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا حایز اَوارد ، جایزه ادبی شناخته شد. و از طرف تلویزیون جهانی افغان تیاتر که در شهر کالیفرنیا آمریکا نشر و پخش می گردد. علاوه بر آنکه سوانح محترمه صالحه محک را به خوانش گرفت. به پاس کارکرد ها و زحمات شان او را لایق تقدیر نامه شناخته و برایش ارسال نمودند. همچنان بانو محک حایز تقدیر نامه های مختلف از طرف مدیریت مجله دیار دارا و مجله مهربان، وبسایت دانشنامه افغان نیز او را حایز تقدیر نامه شناخت. صالحه محک یادگار بیش از سی جلد کتاب تحریر داشته و بیش از هفتاد جلد کتاب دیگر تحت کار دارد. یک کتاب آن به اسم زنان افغان زیر شلاق خشونت در سال 1394 در افغانستان اقبال چاپ یافت و در سال 2019 یک‌جلد کتاب آن به نام سنگسار به شکل دیجیتالی نشر و یک جلد کتاب ( رمان) در تابستان 2020 به اسم ( در فراق وطن) در افغانستان چاپ و نشر گردید و بدسترس علاقمندان گذاشته شد. دو جلد کتاب دیگر ( مجموعه داستان های کوتاه) به اسم کوره های سوزان و جزیره وحشت تحت چاپ قرار دارد. دهها جلد کتاب دیگرش آماده چاپ می‌باشد. خانم محک را اطرافیان و دوستانش تاریخ زنده خطاب می کنند زیرا او در تمام جنگ‌ها در کنار مردمش و برای تعلیم و تربیه شاگردانش در وطن ماند هم درس داد و هم برای روشنگری مردم خود نوشت . خانم محک چشم دید خود را واقعیت های عینی جامعه را در زیر باران راکت و هاوان ، انفجار و انتحار نوشت . در تمام داستان ها و رمان های خود هزاران درد ناگفته ای ملت زجر کشیده را اعم از زنان و کودکان و مردان مظلوم را از دهه پنجاه تا الحال با خون دل و اشک دیده تحریر داشت. از اینرو داستان هایش در سایت های انترنیتی، مجلات و چینل های یوتیوب علاقمندان و خواننده گان زیاد دارد. چه زیبا گفته اند: «سخنی که از دل بر آید بر دل نشیند». بیش از صد داستانش به خواهش علاقمندان در چینل های یتوب نشر و پخش گردیده است. همچنان ‌داستان های متعدد آن در رادیو ملی ولایت زیبای غزنی نیز نشر و پخش گردیده است. او نظر به خواهش علاقمندان دو فلم نامه به اسم تعصبات لسانی و نژادی، تقلید از رسم و رواج های ناپسند برای یکی از فلم سازان به کشور جرمنی نوشته است و یک درامه به اسم توانمند سازی زنان و نقش عالمان دین.برای رادیو ملی غزنی نوشته است. علاوه برآن چندین داستان های کوتاه آن نویسنده توانا از طریق رادیو ملی غزنی نشر و پخش گردیده است. علاوه بر مجلات مهربان ، دیار دارا ، مجله بانو. همچنان چندین داستان خانم محک در مجله (ماه نو ) در جرمنی نشر گردیده و در مجله ایرانی به اسم (داستان سفر) داستان های کوتاه آن نویسنده توانا نشر گردیده است. بانو محک بعلاوه نویسنده گی ، مصروف کار های فرهنگی نیز می باشد. او در وب سایت قلم بدستان و صفحات اجتماعی خویش بیوگرافی شعرا و نویسنده گان،‌ آثار و نمونه اشعار ، داستان ها و مقالات شانرا نشر ‌ودر معرفی شخصیت های فرهنگی خدمت شایانی انجام می دهد. بیوگرافی و مصاحبه هایش در تلویزیون جهانی افغان های مقیم کلفورنیا در ، رادیو آشنا صدای امریکا، رادیو تلویزیون وطن در جرمنی و بیش از بیست ‌وچهار سایت اینترنتی نشر و پخش گردیده است.