Farida Ahmadi

Listing Details

Report Abuse

Farida Ahmadi
0
0 Reviews
Popular

Farida Ahmadi

زندگینامه خانم فریده احمدی

فریده احمدی نویسنده شجاع افغان در سال ۱۹۵۷ میلادی در شهر زیبای کابل و در خانواده منور و عیار دیده به جهان گشود.خانم احمدی دور ابتدایی را در مکتب حاذقه هروی و دور متوسطه و عالی را در لیسه ملالی با موفقیت به پایان رساند. وی محصل سال چهارم ستوماتولوژی (طب معالجوی) بود که بنابر تظاهرات و اعتصابات آزادی بخش زنان در ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ توسط رژیم آن زمان دو بار زندانی شد،وی در دسامبر  ۱۹۸۲درمحکمه دائمی خلق ها ( محکمه راسل) به حیث شاهد عینی اشتراک ورزیده و پرده از جنایات و شکنجه های زنان در زندان زنانه صدارت برداشت.

از اواخر سال ۱۹۸۳ دوباره به مناطق آزاد  شده از سلطهء حکومت به وطن برگشته، جهت کار های صحی و اجتماعی در داخل کشور و کشور های پاکستان و ایران بطور مخفی ادامه داد. بالاخره در سال ۱۹۸۹ در شهر کویته پاکستان بازداشت محبوس گردید.

در ۱۹۹۱ پس از آن همه دشواری به کشور ناروی مهاجرت نمود و در ناوری به تحصیلات و فعالیت هایش همچنان ادامه داده، تحصیل  پیش دانشگاهی را در مرکز دولتی آموزش بزرگسالان اسلو آغاز نمودند.در سال ۱۹۹۴ کمیته بین المللی تحت عنوان «زنان و حقوق بشر» را ایجاد کرد.

در سال ۲۰۰۶ ماستری خود را در رشتهء انسان شناسی از دانشگاه اسلو بدست آورده، با پایان نامه تحت عنوان «فریاد خاموش، درد و کثرت گرایی» به اتمام رساند. 

سوابق پررنگ و تجارب کاری خانم احمدی ایشان را  تا سمت های تحلیل گر و آنالیست در سطح بین المللی در مورد وضعیت زنان مهاجر در اروپا و مسائل افغانستان رساند.  

کار کرد ها و رساله های نوشته شده توسط خانم احمدی قرار ذیل اند:

  •         تحقیق و پژوهش در زمینه" کثرت گرایی و جهانی شدن  جنگ و درد " و چاپ آن کتاب به زیان جاپانی  ۲۰۱۷-۲۰۲۰.
  •         تالیف اثر تحقیقی  «فریاد خاموش، درد دوری از اصل» در همکاری با پروفسور ایلان ایرکسن به زبان فارسی ۲۰۱۹ ، انتشارات امیری کابل.
  •         سخنرانی دربارهء «مدیریت جنگ و نفرت» در آلمان، فرانکفورت. (۲۰۱۹).
  •         موسس سازمان خوشبختی جهانی (۱۳۹۵- ۱۳۹۹).
  •         نمایشنامه فریاد خاموش : آماده سازی و روی صحنه رفتن تئاتر فریاد خاموش در جاپان و ناروی (۲۰۱۸)
  •         سخنرانی در چندين دانشگاه  جاپان، دانشگاه توکیو،  ناگویا (۲۰۱۶ـ۲۰۱۸).
  •         معرفی افغانستان از طریق کتاب" نباتات بدون سرحد" در قصر شاهی ناروی و  سه بار ملاقات با ملکه ناروی (۲۰۱۳).

قابل یاد آوریست که ایشان از سال ۲۰۱۲ تا حال به حیث مترجم در ادارهء دولتی مهاجرین ناروی مصروف خدمت میباشند.

فعالیت های داوطلبانه خانم فریده احمدی 

شرکت در تظاهرات گوناگون در دفاع از مردم افغانستان ۱۹۸۱ - ۲۰۲۰

مسئول کمیسیون زنان در فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا  ( ۲۰۲۰–۲۰۱۸)

موسس و بنیانگذار سازمان «زنان و حقوق بشر (۱۹۹۴) 

عضو هییت رهبری مکاتب  نوربرگ و کوشوال ناروی - ۲۰۰۳.

مشاور قضای در محکمه عالی نروژ ۲۰۰۴ -۲۰۱۶.  

عضو مشورتی کمیسیون قانون اساسی افغانستان در کنفرانس فارو در اروپا.

شرکت و سهم گیری در تصویب مصوبه اعلامیه  کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن - چین ۱۹۹۵.

شرکت در کنفرانس  بین المللی سازمان ملل " بررسی فقر " - دانمارک ۱۹۹۴.

شرکت  در محکمه بین المللی راسل– پاریس دسمبر  ۱۹۸۲، سخنرانی و شهادت دادن در مورد شکنجه زنان در زندان های صدارت کابل.

دفاع از حقوق انسانی در شرایط جنگی و آگاه سازی دربارهء جنگ افغانستان - نیویورک ۱۹۸۳.

سخنرانی در مقر سازمان ملل متحد نیویورک و نبراسکا ۱۹۸۳همچنان دیدار با سران آمریکا، فرانسه، ناروی و ایتالیا در دفاع از دموکراسی و شرح استبداد متجاوزین شوروی در افغانستان.خانم فریده احمدی از سال۲۰۱۷  تا اکنون مشغول پژوهش و نوشتن رساله در رشتهء انسان شناسی زیر عنوان «جدال انسان برای دفاع از عشق، حق و همبستگی در جنگ» تحت نظرانسان شناس و پروفیسر معروف جهانی توماس ایلان ایرکسن مصروف میباشند.


Education She has been researching for a PhD in Anthropology since 2017, which is also a book for non-academic people, under the title "Human Struggle to Defend Love, Rights and Solidarity in War" in collaboration with Professor Thomas Hylland Eriksen (University of Oslo). 

Master of Anthropology at the University of Oslo entitled "Silent Scream, Pain and Multiculturalism". This scientific work is based on qualitative research and has analyzed the factors of suffering and pain of minority women (2000-2006). 

Bachelor's degree in Anthropology from the University of Oslo - (1998-2000). 

Pre-university education at the Oslo State Adult Education Center (1995-1998). 

Study in Stomatology at Kabul University - Therapeutic Medicine (1979 - 1982). 

Graduated from Malalai High School in Kabul (1978). 

Work experience International analyst on the situation of migrant women in Europe and Afghanistan. Translator at the Norwegian Immigration Office (2012-today). 

Research in the field of "multiculturalism and globalization of war and pain" and the translation and publication of this book in Japanese (2017-2020). 

Compilation of my research on "Silent Scream, Pain, Suffering and the Loss of Origin" in collaboration with Professor Thomas Hylland Eriksen. Persian translation: 2019, Amiri Kabul Publications. 

Lecture on "War and Hate Management" in Frankfurt, Germany (2019). 

Founder and leader of Global Happiness (2017-today). 

Silent Scream Play: Preparing and Staging the Silent Scream Theater in Japan and Norway (2018) 

Lecture at several universities in Japan, University of Tokyo, Nagoya (2016-2018). 

Introducing Afghanistan through the book "Vegetables Without Borders", a project supported by the Norwegian Queen, Sonja. I was also invited to the castle three times. 

Voluntary activities Participated in various demonstrations in defense of the Afghan people, human rights and democracy: (1981-today) 

Head of the Women's Commission in the Federation of Afghan Refugees in Europe (FAROE) (2017-today). 

Founder and Leader of the Organization "Women and Human Rights" (1994-2002) 

Participant in the operating board at Korsvoll and Nordberg School (2004- 2010) 

Adviser to the judge at the Norwegian Supreme Court (2004-2016). 

Advisory Member of the Afghan Constitutional Commission at the Faro Conference in Europe (2001). 

Attended and contributed to the Beijing Declaration at the United Nations World Conference on Women in Beijing, China (1995). 

Participated in the UN International Conference on Poverty Alleviation, Denmark 1994. 

Attended the Russell-Paris International Court in December 1982, spoke and testified about the torture of women in Kabul's prisons. 

Defending Human Rights in War and Awareness of the Afghan war - New York (1982- 1983). 

Speech at the United Nations Headquarters in New York and Nebraska (1983) 

Meetings with leaders of the United States, France, Norway and Italy in defense of democracy and a description of the tyranny of the Soviet aggressors in Afghanistan. 

Imprisoned in Quetta, Pakistan for defending democracy in Afghanistan in 1989. 

Twice imprisoned and tortured in the Presidency Prison in Kabul, Afghanistan for participating in the 1981 Women's Liberation Demonstration. 

Activities and encouragement of young girls for sports activities and promoting the culture of reading to promote their mental, physical and cultural health. These activities continued in the environment of migration after I was released from prison for ten years. So far in Norway, through my book Silent Screams, I am engaged in the physical and mental health of minority women in society as a whole.

Author Info

FaridaAhmadi

Member since 10 months ago
View Profile

0 Reviews

Leave a Review

Your Rating: