Dr. Hosnia Osmandaud

Listing Details

Report Abuse

119732445_3053353164776047_5782453282534977329_n

Dr. Hosnia Osmandaud

داکترحسنیه عثمان شاعر وگوینده ی موفق تلویزیون ملی: حسنیه عثمان در یک خانوادۀ روشنفکر در کابل بدنیا آمد وبعد از تحصیلات لیسهٔ در لیسه ی ملالی، شامل دانشگاه طب کابل گردید. وی در ایام جوانی، درکنار تحصیل در رشتهٔ پزشکی، به حیث ژورنالیست و گوینده اخباردری دریگانه رادیو تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه می‌نمود. بعد از ازدواج غرض ادامه تحصیلات بیشتر دررشتهٔ پزشکی ، عازم مسکو گردید که بعد از اخذ دیپلوم در بخش طب معالجوی و همکاری قسمی با برنامه های دری رادیوی ماسکو به وطن برگشت و درکابل در بیمارستان ولادی ملالی، منحیث داکترنسایی و ولادی،وبعدا درکشور هند بحیث داکتر ایفای وظیفه می نمود. بانو عثمان هم اکنون شاعر و گوینده برون مرزی کشور می‌باشد که بسیاری ازاشعار وی درقالب های نیمایی و سپید است و غزلهای وی،ازنظرماهیت و بکار برد واژه ها به دنیای امروزی و مدرن ما در رابطه بوده و با شرایط ماحول امروزی آشنا است. اشعار میهنی حسنیه شکل نیمه معترضانه در سمبول های آمیخته با استعاره به شکل ویژه و منفرد بخودش بیان میشود که بیشتر اوقات برای اشعارش جایگاه ویژه ای میبخشد و با دکلمه ی این سروده هایش این جایگاه بی بدیل میگردد. .اواکنون از محدودبانوان شاعر است که اشعار خود و دیگران را با آوازش دکلمه می‌نماید. دوکتور حسنیه عثمان داود به اساس شناخت و شهرت که در جامعه ما دارد اکثرن با مسایل داخل و مربوط به بانوان درگیر و فعال می‌باشدوبهترین اشعار او میهنی و عاطفی است.. داکتر حسنیه با داود ابراهیم خیل ازدواج نموده و ثمره ی آن دو پسر بنام سام و ویس می‌باشد.

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

0 Reviews

Leave a Review

Your Rating: