Fauzia Wahabzada

Listing Details

Report Abuse

Fauzia Wahabzada
5
75 Reviews
Popular

Fauzia Wahabzada

من فوزیه وهابزاده در کابل در یک خانواده ادیب و فرهنگ دوست تولد شده و بعد از ختم دوره مکتب در لیسه عالی رابعه بلخی و گذشتاندن امتحان کانکور شامل فاکولته اقتصاد شدم و از آن جایکه پدرم خود ادیب،نویسنده ،و شاعر بود و من طفل اول خانواده بودم توجه بیشتر پدرم بالای من بود و من به سن چهار سالگی خواندن و نوشتن را نزد پدرم آموختم و هنوز سن پنج را تکمیل نکرده بودم که شامل مکتب شدم و نظر به شوق و علاقه ایکه به گوینده گی و انانسری و شعر خوانی داشتم همیشه در پروگرام های هنری و فرهنگ مکتب سهم فعال میگرفتم و به همین شکل در فاکولته هم به این فعالیت ها ادامه داده تا اینکه در یکی از پروگرام های تلویزیونی که در پوهنتون برای محصلین ترتیب شده بود ومن در آن سهم داشتم دعوت شدم که با تلویزیون جوان و نو تأسیس آن وقت همکاری نمایم و من هم که علاقه‌مندی به آن داشتم پذیرفتم البته زمان جمهوریت سردار داود خان بود. و بعد از ختم فاکولته از من خواهش شد که منحیث نطاق و مامور رسمی در رادیو تلویزیون ایفای وظیفه نمایم ونظر به استعداد ایکه در من دیده می شد به زودی من اخبار شب را در رادیو و تلویزیون بدست آوردم در حالی که دیگر همکاران ما باید ماه ها باید پروگرام های ثبتی و اعلانات و بعدن أخبار روز را بلاخره بعداز مدتی طولانی به اخبار شب می رسیدند. کارم در تلویزیون بسیار جالب بود آنرا دوست داشتم به خصوص چون تلویزیون یک پدیده نو در وطن بود مردم مرا بسیار دوست داشتن با پیام ها و تیلفون های شان مرا تشویق می‌کردند و علاقه مرا به کارم بیشتر می ساختن. اما بعد از انقلاب ثور وضع کمی تغییر کرد . فشار های سیاسی از داخل و خارج از کشور مرا می رنجاند و بالاخره روزی رسید که بعد هفت سال کار در رادیو و تلویزیون،و در اثر فشار های سیاسی که جانم را شاید میگرفت مجبور به ترک وطن شدم و از مدت 28سال به این طرف همرای دو پسرم در شهر بن آلمان زندگی می‌کنم و چون من ممنوع الخروج بودم و نتوانستم که اسناد تحصیلی خود را با خود بگیرم از این لحاظ در این جا به کار شخصی مصروف شدم و همرای سه خواهرم استدیوئ کوزمیتیک داریم.

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

75 Reviews

Update Review

Current Rating:

Update Rating: