Gulchehrah Yaftali Naim

Listing Details

Report Abuse

119041145_1872127946262613_1478837366851762315_n
5
4 Reviews
Popular

Gulchehrah Yaftali Naim

اسم من : گلچهره یفتلی
‎متولد : سال ۱۹۷۶
‎محل تولد: ولایت زیبای بدخشان
‎تحصیلات اپتدایی و لیسه: در ولایت بدخشان
‎تحصیلات دانشگاهی: دانشکده ژورنالیزم دانشگاه ملی تاجکستان
‎تحصیل در هالند: بخش سینماتوگرافی
‎دوستان گرانقدر : قبل از اینکه در باره کار های خود منحیث یک خدمتگزار بپردازم میخواهم که یک خاطره فراموش ناشدنی را از سرگذشت خود به شما بیان بدارم. تا علت این احساس خدمتگذاری را توجیه نموده باشم. حدود ۶ یا ۷ سال عمر داشتم و بایسکل زیبایی را که پدرم برایم خریده بود با برخورد دیگر اعضای فامیل به گناه دختر بودنم از دست دادم ، هر چند جنجال کردم چرا نمیتوانم بعد از این از بایسکلم استفاده نمایم ؟ فقط یک جواب می شنیدم وآن همین که دختر هستم و بس إإ! ‎این تصمیم فامیلم تا هنوز هم باعث اذیت وآزارم میشود . بعد ها در جریان جنگ های تنظیمی با دولت وقت فامیلم مورد تهدید و باج دهی تنظیم ها نسبت رفتن دختر شان به مکتب قرار می گرفت عقدهء از دست دادن بایسکل دیگر هم در وجودم چاقتر میشد . از قضا میگویند شری بیخیزد که به خیرت تمام شود إ چند سهمیهء بورسهای تحصیلی از مرکز(کابل) به شاگردان مکتب ما داده شد که با اساس آن من نیز یکتن از مستحقین این بورس تحصیلی شدم که از فامیلم هزار بار ممنون که دراین بورس با من موافق بوده من را به کشور تاجکستان
فرستادند.
‎دوستان گرامی : چه درد سر بدهم منظورم از یاد آوری این خاطره مختصر ولی خیلی دردآور اینست که من کارم را از آوان کودکی ام الهام گرفته ام واز همان آوان هم باخود تعهد نمودم تا آخرین رمق با این تعهدخود وفادار باقی بمانم زیرا گفته اند : بنی آدم اعضاء یکدیگراند ‎ که در آفرینش زیک گوهر اند ‎ چو عضوه را درد آورد روزگار ‎ دیگر عضوء ها را نماند قرار ‎ تو کز محنت دیگران بی غمی ‎ نشاید نامت نهند آدمی. ‎این شعر سعدی علیه رحمه همیشه شعارم بوده تحت همین شعار ازآغاز تا اکنون هر آنچه در قدرتم بوده چه مادی ویا معنوی از همنوعم دریغ نکرده ام . چون در سر زمینی که من وشما امرار حیات مینمایم هر عمل باید طبق یک آجندای معین وتحت یک قانون ومعیارهای وضع شده دولت صورت بگیرد بناء نا گزیر نهادی را تحت نام " همیاری زنان افغانستان ثبت وراجستر مرکز اتاقهای تجارت کشور هالند نمودم از آن زمان تا کنون کارهای مشخص ذیل را انجام دادم که بطور فشرده ومختصر خدمت تا ن بعرض میرسانم :
‎1- جمع آوری یک کارتینر لباسهای مستعمل از منازل افغانها و هالندیها واعزام آن به نیازمندان افغانستان بطور رایگان . در 2012.
‎2- کمک وهمکاری به مهاجران افغانی کمپ شهر المیره ازقبیل ترجمانی نزد داکتر ، سوسیال و ترجمانی مکاتب ومشوره های مورد ضرورت شان، همچنان رهنمایی های اجتماعی وکلتوری بطور دوامدار......إ
‎3-تحت پوشش قراردادن کیس سه فامیل مهاجر افغان ازقبیل صحبت های حقوقی وتهیه ودرخواست اسناد از افغانستان ، رفتن در محاکم وشهادت دادن بمقصد واقعیت بودن درخواست پناهندگی مهاجران تحت پوشش وغیره مسایل این مهاجرین .
‎4-رهایی دو فامیل مهاجرین ازدیپورت کمپ تراپل واوردن دوباره شان به کمپ وتقاضای تداوی افراد محسن واطفال که در جریان حبس دچار امراض روحی وروانی بودند.
‎5-جای دادن دوفامیل در منزل شخصی ام که توسط پولیس کمپ مهاجری از کمپ اجبارآ اخراج شده بودند جای نداشتند بروند.
‎6-تدویر کورس های زبان هالندی به مهاجرین کمپ در هفته دوبار .
‎7- تجلیل از نو روز 2013 به اشتراک درحدود 250 تن از افغانهای مهاجر کشور هالند ازجمله شخصیت های اجتماعی ،حقوقی ، شعراء ونویسنده گان به شمول زنان نخبه ومدافعین حقوق زن ، که به دعوت دکتور فرید "یونس" سوسیال سایکلوژست ویکتن از مدافعین سر سخت حقوق زن درجامعه افغانی ما در عصر حاضر میباشد ازایالات متحده امریکا بنا به دعوت نهادهمیاری زنان افغانستان تشریف آورده بودند مدت چهار ساعت لکچر وتوضیحات علمی پیرامون وجایب و حقوق زن در جوامع اسلامی بالخصوص در افغانستان از جانب اوشان ارائیه گردید وبه سوالات حاضرین جواب ارائیه شد، ومدت چهار روز هم بمقصد حل پرابلم های خانواده ها به سپانسری نهاد همیاری زنان افغانستان کمک های قابل ملاحظه ء به خانواده های نیازمند بعمل آمد . این همه از جمله پلانهای تدابیری نهاد ما بوده که بنا به درک ضرورت خانواده ها بالخصوص قشر زنان احساس میشد سازماندهی گردید.
‎8- در اواسط سال 2013 خبرهای شوک آور وغیر قابل باور از رسانه های جمعی وآوازه های باور نکردنی در مورد وضع رقت بار وغیر انسانی مهاجرین افغان و ایرانی در کشور یونان را پی درپی می شنیدم شاید شما هم به خاطر داشته باشید ، حوصله وطاقتم سر آمد باقبول همه مشکلات مادی ومعنوی و به قبول خطرات آن عازم کشور یونان شدم وبا چشم وسر خود وضعیت غیر انسانی و بالاتر از آنکه شنیده بودم فاجعه آمیز بوده با گرم کردن دست وپنجه با پولیس یونان از وضعیت مهاجرین فلمبر داری کردم برای اولین بار آن چیزیکه دنیا درسطح خبر وآوازه می شنیدند بطور مستند روی تلویزیونها ، به پارلمان افغانستا ن ،به آگاهی کشورهای مهاجر پذیر ضمن اینکه بر خورد های غیر انسانی پولیس ومراجع مسوول یونان را افشا ء مینمودم ، رسانیدم ، شاید هم عده زیادی از دوستان صحنه های مختلیف ودلخراش وضع مهاجرین را ضمن مصاحبه ام توسط پروگرام تلویزیونی به نمایش گذاشته میشد ، تماشا کرده باشند. بعدن پروسه جمع آوری کمک های پولی ولباس های مورد ضرورت مهاجرین توسط نهاد همیاری زنان مشترکن آغاز شد وبه نیازمندان در برابرکمره تلویزیون صورت گرفت و حال اندکی از آن وضع فاجعه آمیز نجات یافتند که کارهای ما تاهنوز ادامه دارد.
‎9- در اواسط همین سال 2013 به تعداد هشت تن از جوانان مهاجر افغان از یونان توسط قاچاقبر شان در داخل یک کانتینر بطور مخفی جابجا میگرددتابه کشور آلمان انتقال یابند ، کا نتینر مذکور در نیم راهی دریک بیابانی دربین کشور هنگری واطریش از قطار رها میشود واین هشت تن جوانان افغان پس از پنج روز در حال کوما وفقط یکتن شان در حال نیم جان به فکر نمبر تیلفون من می افتد ومن را در نیم شب زنگ میزند جریان به نیم جان برای من اطلاع داد. در همان نیم شب دست بکار شدم و از سفارت هنگری گرفته تا، اطریش ، آلمان ، یونان ، پارلمان و وزارت خارجه افغانستان را در جریان قرار داده تقاضای جدی کمک نجات را انجام دادم وخودم نیز شبا شب عازم محل واقعه شدم ، در ظرف پنج ساعت باتفاهم پولیس های ذیربط از طریق سگنال تیلفون یکی از جوانان کانتینر مورد نظر را دریافت وجوانان را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال وجان شان را نجات دادیم . این یکی از کمکهای انسانی بوده که من با خودم تعهد کرده بودم انجام دادم.
‎10- به همین ترتیب تا بستان سال (2013) سفری داشتم به کشور تاجکستان به امید اینکه اقارب واعضای فامیلم را پس از سالها از نزدیک ملاقات نمایم در جریان گفت وشنود ها از وضعیت نا هنجار مهاجرین افغان در کشور تاجکستان اطلاع حاصل نمودم ، طبق عادت خواستم از نزدیک از احوال آگاهی پیدا کنم ، دوستان چه دردسر بدهم پنج روز بافامیلم دید وادید داشتم 35 روز را روزه به دهن تحت 30 الی 35 درجه گرمی پیاده وسواره خانه بخانه در قریه جات دور افتاده وخارج شهر دروازه های مهاجرین را دق الباب کردم ، وضعیت یکی بد تر از دیگر ، فقر وفلاکت داد میزند مواجه شدم ، تفریح وسیاحت به جانم زهر شد تا که داد هر یک آنهارا بگوش مسوولین وبنیادهای خیریه ملل متحد ، دفاتر مربوط به افغانستان ، به مسوولین کشور تاجکستان نرسانیدم دل بدل خانه ام قرار نگرفت . بلاخره برای یکماه رفته بودم 45 روز را به همین تر تیب سپری نموده تا گلو زیر قرض گور شده دربدر خانه آمدم .
‎11- دوستان : هی میدان وطی میدان پس از یک دم راستی کوتاه بنا بر تعهدیکه به مهاجرین داده بودم تا داد وفریاد آنها را بگوش سازمان ملل متحد حقوق بشر اروپا وسازمان (UNHCR) برسانم شروع کردم به پرس وپال وتامین ارتباط تا گرفتن وقت ملاقات ، تا بالاخره یکی پشت دیگر به مراجع ذیربط هم دسترسی پیدا کرده طی ملاقات های کافی مشکلات وپرابلمهای مهاجرین را با ارائیه اسناد ، فوتو ها وفلمهای مستند به آگاهی شان رسانیدم ووعده همکاری جدی شان را حاصل نمودم ، هنوز هم وقتن فوقتن جریان اجراات شان را تعقیب مینمایم بفضل خداوند کار هایم به هدر نرفته نتایج قناعت بخش را در قبال دارد.
‎12-اشتراک درمحافل فرهنگی واجتماعی، گرد همایی ها، تظاهرات ، کنفرانسها وسخنرانی ، اشتراک در این اجتماعات از جمله وظایف روتین ومعمول نهاد ما است که با پیشنهادات وانتقادات جدی وموءثر مسوولین واشتراک کننده گان محافل را اهدافی را که نهاد همیاری زنان تعقیب مینماید متوجه رسالت شان مینماید.
‎13-تهیه و نشر مضامین ، نشر اخبار مهم روز خصوصن راجع به زنان کشور ، انتقاد وپیشنهاد بمراجع ذیربط ، اشتراک حتمی وضروری در مراسم خدا دور داشته باشد فاتحه وجنازه ، خبر گیری از وضع مریضان خصوصن که زن نیازمند باشد ، خبر گیر از وضع زنان نیازمند که مشکلات وپرابلمهای فامیلی دارند ، از جمله وضایف روزمره ء نهاد همیاری زنان افغانستان میباشد. ‎دوستان گرانقدر : از آنجائیکه انسان خود یک موجود اجتماعی است بدون همکاری یکدیگر هیچ کار ودستاوردی محسوس نخواهد بود ، من نیز از اعضاء رضاکار نهاد خویش واز شما دوستان بنده در انجام رسالت مان همیشه تشویق وترغیب مینماید بی نهایت مشکور وسپاسگزاری مینمایم . خصوصن از همسر عزیزم وپسر در دانه ام که دوری ونا رسایی هایم را تحمل میکنند یک جهان سپاسگزار ومرحون احسانشان هستم.
 
‎۱۴- یکی دیگر از خدمات نهاد همیاری زنان افغانستان و از خود بنده تجلیل از نوروز باستان میباشد که همه ساله با برگزاری محافل فرهنگی و دعوت از اشخاص و افراد دانشمند و فرهنگدوست این محافل ما را رنگینترساخته است.
‎۱۵- در اثر رانش زمین در وطن که سال پار اتفاق افتاد کمک های خیریه نهاد همیاری زنان افغانستان به اسرع وقت به مردم نیازمند رسیده که با تصاویر و اسناد از مراسم توضیع کمک های نیز گزارش به ثبت رسید.
‎۱۶- از اثر بدرفتاری فامیل ها با دختران جوان و خانم ها نهاد همیاری زنان افغانستان در اروپا و داخل کشور ما همیشه با تمام توان با این خانم های آسیب دیده کمک های مادی و معنوی را انجام داده است و از حقوق شان دفاع نموده در شرایط بد در کنار شان ایستاده بوده و خواهد بود.
‎۱۷- نهاد ما همیشه در صدد کمک به مردم چی در داخل کشور چی در اروپا و چی کسانیکه در راه آمدن به اروپا بوده اند همیشه دست یاری را دراز نموده و کوشش نموده است تا به مردم خدمت نمایند قسمیکه یک کشتی مدت ۱۲ روز راه خود را در آب های کشور یونان و ایتالیا گم کرده بود و بنده در اثر سعی و تلاش با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشور شاهی هالند و همچنان با برقراری تماس ها و در جریان گذاشتن مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کشور های حاشیه بالکان از غرق شدن این کشتی جلو گیری نموده و هموطنان خود را همراه با مهاجرین دیگر کشور ها نجات دادیم.
‎ناگفته نماند که این همه خوبی ها و احساسات بشردوستانه را مدیون پدر گرامی ‎دانسته زیرا ایشان یک شخصیت مخیر و انساندوست بودند و همیشه در جهت کمک به دوستان و مردم خود از هیچ چیز دریغ نمیورزیدند و با علامندی خاص به کمک همه میشتافتند. پس من میخواهم که این راه را قسمیکه پدرم به من یاد داده است ان شاٰ الله دوام خواهم داد. و خادم مردم مظلوم ام خواهم بود

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

4 Reviews

Leave a Review

Your Rating: