Saida Tolou

Listing Details

Report Abuse

Saida Tolou
5
23 Reviews
Popular

Saida Tolou

سیده طلوع در یک خانواده روشنفکر در کابل در کوچه بنام ریکا خانه چشم به جهان کشوده ام . دوره ابتدایه را در حاذقه هروی و بعدا درلیسه های اریانا در کابل والایی در جلال اباد درس خواندم ، از موسسه تحصیلات متوسطه مسلکی طبی در عرصه خدمات صحی رشته قابلکی فارغ التحصیل شدم. ابتدا در مکتب متوسطه مسلکی ننگرهار بحیث اموزگار انتخاب و مقرر گردیدم و بعد ازمدتی بنا بر تغییر محل زندگی بوظایف عملی پرداختم که مدت ۱۴ سال در این رشته مهم وحیاتی مصدر خدمت به هم مهینان عزیزم در شهرهای کابل، پلخمری ننگرهار وحیرتان گردیدم . از اوان نو جوانی به اشتراک وسهم گیری در فعالیت های اجتماعی وسیاسی علاقه فراوان داشتم ودر این زمینه فعالیت های را نیز انجام داده ام . موازی با پیشبرد وظایف مسلکی ، فعالیهای اجتماعی در عرصه حقوق وازادی های زنان ، مبارزه با بیسوادی در میان زنان وتشویق وجذب زنان در امور تولیدی وصنعتی کارو فعالیت های قابل توجه را انجام داده ام که یاد ان همیشه به حیث ثروت معنوی در ذهنم ماندگار است . در شورا های رهبری زنان در ولایات ، شهر ها ونواحی ( جا های که مکلفیت شغلی را انجام داده ام ) در پست های متفاوت کار نموده ودر برخی از شورا های زنان نقش رهبری کننده را نیز بدوش داشتم دارای چار فرزند میباشم دو ختر و دو پسر با همسر وخانواده خود در هالند در شهر ایندوفن زیست دارم . وظایف ای را که اجرا نموده ام : در سال۱۳۵۹ معلم در مکتب مسلکی نرسنگ ننگرهار ، درسال ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۰کار در شفاخانه های نساجی پلخمری وحیرتان ، مدت دوسال در شورای زنان به خاطر بسج و متشکل کردن زنان بخاطر اگاهی از حقوق حقه زنان و با سواد نمودن زنان در اطراف ولایت بغلان و پلخمری ایفای وظیفه نمودم بعدا در سال ۱۳۷۱ مانند سایر هموطنان راهی دیار غربت گردیدم بعد از سپری نمودن مشکلات و دشواری های گوناگون در سال ۱۹۹۸ به هالند مسکن گزین گردیدم. به همکاری و اشتراک مساعی عده از زنان با شهامت ، دلسوز وبا احساس افغان که در نگهداشت کلتور وعنعنات پسندید افغانان توجه داشتند وخودرا مسول ومکلف در این امر حساب میکردند انجمن را بنام همبسته گی زنان تاسیس نمودیم ؛ نظر به لزوم دید بانوان مسولیت این انجمن را بدوش من واگذار نمودند ، انجمن همبسته گی قسمیکه از نام او پیداست همبسته به تمام افغان ها بدون در نظر داشت ملیت ، نژاد ، زبان ، قوم ، محل ومنطقه و مذهب میباشد در سال ( ۲۰۱۰ ) انجمن همبستگی ثبت اطاقهای تجارت وشاروالی گردید . . انجمن همبسته گی نظر به فعالیت های جالب و موثری که انجام میدهد مورد علاقه زیاد افغانهای عزیز قرار گرفته و اعضای ان در شهر ایندوفن هالند اکتیف اند. وظایف که ما در انجمن داریم ویا انجام میدهیم: ۱: دایر نمودن کورسها غرض بلند بردن سطح اگاهی وکیفیت زندگی بانوان که تحت فشار های روحی وروانی واسترس قرار دارند. ۲: جلسات آموزشی با نهاد های هالندی در مورد رفع بحران خانواده گی در ارتباط به کشمکش ها در برابر تفاوت های فرهنگی واجتماعی برای والدین و اموزش های معین درین زمینه. ۳: برای اولین بار در سطح کشور هالند سازمان جوانا ن ونو جوانان هالند به خاطر تربیت کودکان افغان بین دو کلتور به همکاری مستقیم شخص خودم کتابی تهیه گردید که غرض اموزش ان شش مراتبه برای گروپی از والدین از جانب سازمان مذکور به همکاری مستقیم خودم کورس اموزشی تدویر گردید بعد از کورس تصدیق نامه برای والدین توزیع شد که در بین خانواده ها ی افغان مورد استقبال قرار گرفت . ۴:در مورد اینکه چطور زنان متکی به خود شوند وچطور به خود باورواعتماد واتکا داشته باشند ، همه ساله تریننگ های چند مرتبه ای داریم که از جانب یک ترینار باتجربه و مسلکی افغان که روانشاس میباشد درس داده میشود که بانوان از این پروسه خیلی راضی هستند وبه علاقه شرکت مینمایند ودر اخیر تصدیق نامه اخذ مینمایند که تا هنوزبه تعداد ۹۰ نفر از زنان تصدیق نامه بدست اورده اند . ۵: پروگرامهای صحت وسلامتی در ارتباط به تغذی سالم ،بیماری شکر ، فشار خون بلند ،دوره نقاهت یا مونوپوز ، ارتروز ویا نرمی استخوانها ، کمبوتات ویتامین ها در بدن خصوصا برای کهن سالان حفظ الصحه دندانها معلومات مفید ارایه میشود. ۶: مدت ۶ سال بحیث یک معلم در پروگرام معرفی افغانستان از لحاظ کلتوری وفرهنگی ومعرفتی به مکاتب متوسط هالند سهم موثر و قابل توجه گرفته ام. . . ۷: انجمن همبسته گی از روز های ملی وبین المللی تجلیل به عمل میاورد مثلا سال نو، روز ازادی واسقلال کشور و غیره روزهای بین المللی. ۸ـ برگذاری از روز جهانی زن ، ۹- بزرگداشت وارجگذاری از روز گرامی مادر وتقدیر از مادران‌، انتخاب ماردان شایسته سال در ده سال که ریس انجمن همبسته گی هستم از ۵۹ مادر تقدیر به عمل امده است . .. ۱۰ - از روز بین المللی منع خشونت علیه زنان همه ساله تحت عناوین مختلف تجلیل میکنیم مثلا خشونت زنان علیه زنان ، خشونت مردان علیه زنان و ( خشونت زنان علیه مردان)‌ خشونت در ساحه کار را نیز فراموش نکردیم . ۱۱- در برنامه انجمن همبسته گی همکاری وکارهای مشترک با سایر انجمن ها به حیث یکی از وظایف انجمن صراحت دارد . همکاری با شورا های زنان افغان در هالند و اتحادیه افغانان در هالند در اجرای پلان ها وپروگرامهای انها سهم فعال خود را اخذ نموده فعالیت های مشترک را نیز سازماندهی مینمایم . ۱۲—سهم فعال درسازماندهی مظاهرات وعدالت خواهی برای پناه جویانیکه رد و برگشت داده میشودند در کنار سایر نهاد های معتبر مدافع حقوق پناه جویان. ۱۳- سازماندهی کنفرانسها در مورد جلوگیری افزایش طلاق ، اسیب های اجتماعی زنان ، خشونت های که در اروپا به ان مواجه هستند . ۱۴ دادخواهی از حقوق زنان رنج کشیده افغانستان . (زنان بعقب برنمیگردند- ما زنان صلح و آتش بس برای وطن و ملت شریف افغانستان میخواهیم ما حق داریم که بخاطر سرنوشت ایندۀ افغانستان درمذاکرات صلح سهیم باشیم . ) . -به خاطر کار و فعالیت هاییکه انجام داده ام در این مدت جایزه ها وتقدیر نامه ها وتحسین نامه بدست اورده ام . ۱- سه بار دریافت تقدیر نامه و سپاسنامه از جانب اتحادیه انجمن های افغانان در هالند ،۲ – دریافت یک تقدیر نامه و اوارد شورای سراسری زنان افغان در هالند ،۳ دریافت اوارد اتحادیه صلح وهمبستگی در اروپا ،۴- دریافت تقدیر نامه اتحادیه فرهنگی گل خوشه ها افغان دنمارک در اروپا ، ۵- دریافت اوارد و تقدیرنامه از جانب مجله بانو ۶ تقدیر و ستایش از کار کردهایم توسط اتحادیه گل خوشه ها افغان دنمارک واهدا اوارد برایم توسط ریس این اتحادیه ۷ تقدیر و ستایش از کار کردهایم توسط انجمن خوش امدید در هالند . قدردانی از شاعران برجسته و شخصیت های قلم بدست ۱-حمیرا جان نگهت شاعرشرین کلام ،۲ عزیزه عنایت شاعر شرین کلام ۳تقدیم اوارد برای جمیله زمان انوری سایقه دار ترین نطاق رادیو وتلویزون ۴- تقدیم اوارد برای فوزیه جان میترا نطاق شناخته شده و سابقه دار و دکلماتور معروف ۵ تقدیم اوراد برای ریس اتحادیه فرهنگی گلخوشه ها افغان دنمارک ۶ تقدیم اوارد برای ناهید علومی مدیر مسول مجله بانو ۷ تقدیر از میرغوث الدین بنیان گذار مجله بانو ، هکذا توزیع اوارد و اهدای تقدیرنامه برای محترم محمد همایون عزیزی سفیر اسبق افغانستان در کشور شاهی هالند. . هنر مندان را نیز به دیده قدر نگریسته از انها تقدیر بعمل امده مثلا : محترمه اریانا سعید هنر مند خوش ذوق وخوش صدا خاطر جرات وشهامت اش ، ارزو نیکبین هنر مند تازه کار اما اهنگ هایش سر زبان ها میباشد وهم چنان حیدر سلیم هنر مند سابقه دار کشور ازجانب همبستگی مورد تقدیر قرارگرفته واوارد ها برایشان توزیع گردیده است . مصایبه ها با خبر نگاران ازاد مصایبه با بانو ناشر اندیشه ها یزنان در اروپا دو بار مصایبه بارادیو های مختلف و تلویزونهای مختلف که بعضا در ایتوپ موجود است و در مجله ها و کتابها به نشر رسیده است کمک ها برای اسیب دیدگانزلزله بدخشان و مردمان بی بضاعت افغانستان از طریقه های مختلف .

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

23 Reviews

Update Review

Current Rating:

Update Rating: