Saliha Mahak Yadgaar

Listing Details

Report Abuse

119353444_941931899631571_7127914755984974168_n
5
12 Reviews
Popular

Saliha Mahak Yadgaar

صالحه محک یادگار - یگانه دختر عبدالحکیم رحمانی در شهر کابل افغانستان دیده به جهان کشود. دوره ابتدایی و ثانوی را در لیسه عالی ملالی و تحصیلات عالی خویش را بدرجه لیسانس در دانشگاه تعلیم و تربیه به اتمام رسانید. بانو محک در سال 1359 به حیث معلم در یکی از مکاتب شهر کابل مقرر گردید.بعد در لیسه ( دوستی ) وقت که بعد ها به الفتح مسمی گردید تا سال 1381 به حیث معلم ایفای وظیفه نمود. خانم محک از سال 1381 تا آخر سال 1394 به حیث سرمعلم دور ثانوی در لیسه عالی الفتح و لیسه عالی فردوسی ایفای وظیفه نموده و بعد مجبور به ترک وطن شد. او مدت 35 سال با عشق و علاقه خاص به مسلک مقدس معلمی با محبت مادرانه در تربیه و پرورش فرزندان این میهن مصروف بوده. خانم محک؛ در سال 1386 از طرف وزارات تعلیم و تربیه به حیث معلم ممتاز انتخاب و ازطرف مقام ریاست جمهوری به کسب تقدیر نامه نایل گردید. .بانو محک در دوره‌های کاری با صداقت و ایمانداری در تربیه و پرورش اولاد وطن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده‌. او در سال 1389 از رتبه اول به فوق رتبه ترفیع نمود. بانو محک در سال 1360 ازدواج نمود،‌ ثمره ازدواج شان دو دختر و یک پسر می باشد.خانم محک از سال 1360 می نویسد که مقالات و نوشته هایش در مجلات و روز نامه های مختلف کشور از جمله روز نامه انیس نشر گردیده. خانم محک برای احقاق حقوق بشر اعم از حقوق زن و کودک با نشر مقالات و داستان های کوتاه مبارزه پیگر و بی امان داشته است. صالحه محک یادگار: در مهاجرت هنوز هم عشق به قلم و کاغذ و فعالیت های ادبی و نوشتاری خویش را از دست نداده. در بیشتر از بیست و چهار سایت انترنیتی به حیث همکار قلمی فعالیت دارد و عضو فعال ویب سایت ادبی دانشنامه افغان میباشد. با نو محک، همکار قلمی چندین مجلات در داخل و بیرون از کشور می باشد.بانو محک عضو هیئت تحریر و متصدی صفحه دردی از درد ها در مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا می‌باشد و همچنان همکار قلمی مجله مهربان و دیار دارا در ولایت زیبای هرات می‌باشد.بانو محک در سال 2017 و 2020 از طرف رهبری مجله بانو ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا حایز اَوارد ، جایزه ادبی شناخته شد. و از طرف تلویزیون جهانی افغان تیاتر که در شهر کالیفرنیا آمریکا نشر و پخش می گردد. علاوه بر آنکه سوانح محترمه صالحه محک را به خوانش گرفت. به پاس کارکرد ها و زحمات شان او را لایق تقدیر نامه شناخته و برایش ارسال نمودند. همچنان بانو محک حایز تقدیر نامه های مختلف از طرف مدیریت مجله دیار دارا و مجله مهربان، وبسایت دانشنامه افغان نیز او را حایز تقدیر نامه شناخت. صالحه محک یادگار بیش از سی جلد کتاب تحریر داشته و بیش از هفتاد جلد کتاب دیگر تحت کار دارد. یک کتاب آن به اسم زنان افغان زیر شلاق خشونت در سال 1394 در افغانستان اقبال چاپ یافت و در سال 2019 یک‌جلد کتاب آن به نام سنگسار به شکل دیجیتالی نشر و یک جلد کتاب ( رمان) در تابستان 2020 به اسم ( در فراق وطن) در افغانستان چاپ و نشر گردید و بدسترس علاقمندان گذاشته شد. دو جلد کتاب دیگر ( مجموعه داستان های کوتاه) به اسم کوره های سوزان و جزیره وحشت تحت چاپ قرار دارد. دهها جلد کتاب دیگرش آماده چاپ می‌باشد. خانم محک را اطرافیان و دوستانش تاریخ زنده خطاب می کنند زیرا او در تمام جنگ‌ها در کنار مردمش و برای تعلیم و تربیه شاگردانش در وطن ماند هم درس داد و هم برای روشنگری مردم خود نوشت . خانم محک چشم دید خود را واقعیت های عینی جامعه را در زیر باران راکت و هاوان ، انفجار و انتحار نوشت . در تمام داستان ها و رمان های خود هزاران درد ناگفته ای ملت زجر کشیده را اعم از زنان و کودکان و مردان مظلوم را از دهه پنجاه تا الحال با خون دل و اشک دیده تحریر داشت. از اینرو داستان هایش در سایت های انترنیتی، مجلات و چینل های یوتیوب علاقمندان و خواننده گان زیاد دارد. چه زیبا گفته اند: «سخنی که از دل بر آید بر دل نشیند». بیش از صد داستانش به خواهش علاقمندان در چینل های یتوب نشر و پخش گردیده است. همچنان ‌داستان های متعدد آن در رادیو ملی ولایت زیبای غزنی نیز نشر و پخش گردیده است. او نظر به خواهش علاقمندان دو فلم نامه به اسم تعصبات لسانی و نژادی، تقلید از رسم و رواج های ناپسند برای یکی از فلم سازان به کشور جرمنی نوشته است و یک درامه به اسم توانمند سازی زنان و نقش عالمان دین.برای رادیو ملی غزنی نوشته است. علاوه برآن چندین داستان های کوتاه آن نویسنده توانا از طریق رادیو ملی غزنی نشر و پخش گردیده است. علاوه بر مجلات مهربان ، دیار دارا ، مجله بانو. همچنان چندین داستان خانم محک در مجله (ماه نو ) در جرمنی نشر گردیده و در مجله ایرانی به اسم (داستان سفر) داستان های کوتاه آن نویسنده توانا نشر گردیده است. بانو محک بعلاوه نویسنده گی ، مصروف کار های فرهنگی نیز می باشد. او در وب سایت قلم بدستان و صفحات اجتماعی خویش بیوگرافی شعرا و نویسنده گان،‌ آثار و نمونه اشعار ، داستان ها و مقالات شانرا نشر ‌ودر معرفی شخصیت های فرهنگی خدمت شایانی انجام می دهد. بیوگرافی و مصاحبه هایش در تلویزیون جهانی افغان های مقیم کلفورنیا در ، رادیو آشنا صدای امریکا، رادیو تلویزیون وطن در جرمنی و بیش از بیست ‌وچهار سایت اینترنتی نشر و پخش گردیده است.

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

12 Reviews

Update Review

Current Rating:

Update Rating: