Samira Popalzai

Listing Details

Report Abuse

Samira Popalzai
5
4 Reviews
Popular

Samira Popalzai

سمیرا پوپلزی متولد شهر زیبای کابل در یک خانواده روشنفکر بزرگ شده و از آوان کودکی همواره با حمایت همه جانبه والدینش به آموزش پرداخته و همواره با نوشتن و مطالعه کتاب سر کار داشته و از همان آغاز به نوشتن شعر آغاز و به مرور زمان در قالب های سپید نیمایی پریسکه غزل و دوبیتی طبع آزمایی نموده اشعارش بیشتر حکایت گر مشکلات و مظالم جنگ میباشد و همیشه کوشیده تا مشکلات زنان را و نابسامانی های جامعه در قبال بانوان را به تصویر بکشد از عشق از امید و از فردا های سبز هم قصه های داشته و دارد اما بیشترین اشعارش بیانگر درد و آلام مردم و کشور اش میباشد . وی تحصیلات ابتدایی خود را در تا مقطع فراغت از لیسه در شهر کابل به اتمام رسانیده و در دوران طالبان موقع که خانم ها و دختران حق تحصیل را نداشتند با کمک و تشویق والدینش مکتب مخفی را در خانه خود ایجاد کرده و به مدت یک سال بیشتر از سی شاگرد به سنین مختلف را جهت کسب دانش کمک نموده است و به اثر وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی کشور در آن زمان وی با اتفاق فامیل خود زادگاهش را ترک کرده و مدت کوتاهی را در کشور پاکستان به سر برده و در آنجا هم آرام ننشسته و به مدت کوتاه به حیث معلم انگلیسی ایفای وظیفه نموده و بعدن راهی اروپا( کشور هالند) شدند .

در کشور هالند بعد از آموزش لسان در رشته معاون داکتر تحصیل نموده و همزمان به کارها و فعالیت های فرهنگی هم پرداخته و برای نخستین بار با ماهنامه بالا حصار همکاری قلمی را آغاز نموده و بعد از گذشت مدت زمانی عضویت نهاد های فرهنگی ،اجتماعی افغان های مقیم اروپا را کسب نموده و در برنامه های فرهنگی و اجتماعی فعالانه شرکت نموده و همزمان عضویت نهاد های کمک رسانی به آسیب دیدگان جنگ ها در کشور را بدست آورده و به طور فردی و از طریق این نهاد ها به نیازمندان و متضررین کمک رسانی نموده و در بخش فعالیت های فرهنگی و رسانه ای متصدی صفحات تحصیل کرده های جوان ، زنان که افتخار می آفرینند و مصاحبه های خصوصی مجله وزین بانو (ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا )بوده و فعالیت هایش از طرف هیٔت محترم مدیره مجله بانو مورد تقدیر قرار گرفته و حایز یک آوارد و یک تقدیر نامه گردیده و همچنان بیشتر از مدت یک و نیم سال به حیث مدیر مسُول بخش امور زنان در اتحادیه فرهنگی افغان - دنمارک گلخوشه ها ایفای وظیفه نموده که همواره کوشیده خلاقیت ها و شایستگی زنان هموطنش را چه در خارج و چه از داخل کشور تبارز بدهد و با برنامه های متنوع و آموزشی به معرفی زنان پیشتاز کشور پرداخته که فعالیت های وی از طرف مدیریت محترم اتحادیه افغان دنمارک مورد تشویق قرار گرفته و حایز دو تقدیر نامه و آوارد بهترین برنامه گزار سال اتحادیه گلخوشه ها گردیده . البته در بخش فرهنگ و ادب همواره با انجمن های ادبی و فرهنگی همکاری داشته که سروده هایش از طرف شاعران مطرع به زبان پشتو نیز ( ترجمه شده ) و به روزنامه های چون شعر په شعر ، نوید روز و شعر های فارسی دری اش در روزنامه عقاب و در سایت های ادبی کشور ایران چون سایت شاعران بی کتاب ، سفیر و سایت شعرانه به نشر رسیده و همچنان بعضی اشعارش به زبان سریلکی و یا زبان تاجیکی از طرف شاعران تاجکی برگردان شده و وی در پهلوی فعالیت های فرهنگی و اجتماع درکشور هالند فعلن در میدان بین المللی امستردام ( سخیپول )به حیث مامور موظف کنترول پاسپورت ایفای وظیفه میکند .

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

4 Reviews

Update Review

Current Rating:

Update Rating: