Sayeda Mojgan Mostafavi

Listing Details

Report Abuse

Sayeda Mustafavi
0
0 Reviews
Popular

Sayeda Mojgan Mostafavi

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی بعد از سپری نمودن تحصیلات خویش به سویه ماستری در خارج از کشور ، با بازگشت به وطن در سال 1384 شمسی شامل کدر علمی دانشکده ژورنالیزم پوهنتون کابل گشته و از همان سال به بعد مصروف تربیه کدرهای مسلکی ژورنالیزم می باشد.
همچنان ایشان در طول این مدت در بست های مختلف ایفای وظیفه نموده که عبارتند از:
1) استاد روش تحقیق برای استادان پوهنتون و محصلین در مرکز تحقیقات و پالیسی دانشگاه کابل
2) پژوهشگر در موسسه انترنیوز با انجام تحقیق پیرامون حقوق و اخلاق در رسانه ها
3) مدرس در موسسه بهزیستی با تدریس اصول اداره و رهبری ارشد
4) مدرس در دفتر آیینه با تدریس ژورنالیزم
5) محقق در کمیسیون مستقل حقوق بشر
6) رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت امور زنان / سال 1385
7) معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان /1386 الی 1393
8) سرپرست وزارت امور زنان /1393 الی جوزای 1394
9) معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ / جوزای 1394 الی دلو 1395
10) معین گرحندوی ، مالی و اداری / دلو 1395 الی اکنون
 
از پوهنیار سیده مژگان مصطفوی مقالات متعددی در رسانه های کشور نشر گردیده و علاوتا چند اثر نیز از ایشان به زیور طبع اراسته شده است:
الف) کتاب اخلاق رسانه ای
ب) تحقیق تاثیرات رسوم و عنعنات روی زنان افغان
ج) تحقیق تحلیل محتوای ضرب المثل های دری در مورد زن
د) کتاب نقش رسانه های همگانی در توسعه افغانستان
 
عمده ترین فعالیت ها و کارکردهای مهم ایشان که توانسته تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد عبارت است از:
1) در طول ده سال فعالیت در وزارت امور زنان منحیث معین مسلکی و پالیسی تحت ریاست ایشان سه قانون، سه مقرره ، سی پالیسی و چهار استراتیژی مرتبط با زنان و حوزه های کاری مربوطه تهیه و تدوین گردید.
2) دفاع از کنوانسیون های حقوق بشری که افغانستان به آن الحاق نموده در مقر ملل متحد همچون سیدا، سی ار سی ، یو پی ار و همچنان تدوین سومین گزارش از تطبیق قانون منع خشونت علیه زن
3) عقد تفاهمنامه با 200 نهاد به منظور حمایت از نهادهای مدافع حقوق زن و مراکز حمایوی زنان
4) اشتراک در کنفرانس ها و سمینارهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور و ایراد بیش از هزار سخنرانی و مصاحبه در مورد موضوعات مرتبط با حوزه زنان
5) مدیریت مستقیم بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ به شکلی که در مدت فعالیت ایشان در این وزارت 32 تعمیر برای ریاست های امور زنان و 21 تعمیر دیگر برای باغهای زنانه و مراکز آموزشی مربوطه تکمیل گردیدو
6) تدوین طرح کمیته جندر شورای وزیران که در دوران سرپرستی ایشان در وزارت اطلاعات و فرهنگ تهیه و طی مراحل گردید.
7) مدیریت ایجاد دیتابیس قضایای خشونت علیه زنان میان ادارات ذیربط
 
همچنان عمده ترین کارکردهای پوهنیار مصطفوی در زمان ایفای وظیفه در وزارت اطلاعات و فرهنگ منحیث معین نشراتی و بعدا معین گرحندوی، مالی و اداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1) ایجاد شش كمسيون کاری در میعنیت نشراتی که سه مورد آن براساس قانون ایجاد گردیده بود و سه مورد دیگر مطابق برنامه های وزارت ایجاد گردیده بود: 
a. كمسيون دسترسي به اطلاعات براساس قانون دسترسي به اطلاعات
b. كمسيون رسانه هاي همگاني مطابق ماده ٤٢ قانون رسانه هاي همگاني
c. كمسيون رسيدگي به شكايات و تخلفات رسانه اي بر اساس ايزاد يك ماده جديد در قانون رسانه هاي همگاني
d. كمسيون جلوگيري از خشونت عليه خبرنگاران
e. كمسيون تدوين قوانين مقررات و پاليسي ها به نفع خبرنگاران
f. كمسيون تدوين اخلاق رسانه اي
2) ایجاد دیتابیس یا بانک های معلوماتی شامل ديتابيس تعداد رسانه ها در كشور بادر نظر داشت شاخص هاي متعدد، ديتابيس تعداد خبرنگاران در كشور به تفكيك جنس، سن،ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و ساير شاخص ها و ديتابيس ثبت قضاياي خشونت عليه خبرنگاران
3) تلاش مجدانه برای تدوین مقرره طرز تاسيس و فعاليت رسانه هاي همگاني و طی مراحل و سرانجام تصویب آن كه دو سال خبرنگاران منتظر تصويب آن بودند. 
4) تغییر تشکلات ناکارای معینیت نشراتی به بخشهای کارا و پویا و همچنان نوسازی سیستم و تجهیزات آژانس باختر
5) تشکیل سه کمیته کاری هفته وار اداری، بودجه و تدارکات ، انکشاف توریزم
6) تعیین 3 شاخص در بخش گردشگری کشور در سند اهداف انکشاف پایدار افغانستان
7) دیزاین برند گردشگری افغانستان برای نخستین بار
8) فعال سازی ارتباط و تعامل کاری با سازمانهای جهانی و منطقه ای گردشگری همانند سازمان جهانی گردشگری، سازمان ایکو، یونسکو و... 
9) آغاز فعالیت انستیتوت ملی توریزم و هوتلداری با تهیه مفردات درسی 4 سمستر درسی و جذب محصلین
10) تهیه و تدوین مسوده های: پالیسی ملی توریزم برای نخستین بار ، اساسنامه انستیتوت ملی هوتلداری و گرحندوی، مقرره سکتور هوتلداری، پلان استراتیژیک معینیت توریزم، طرزالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت از شرکت های سیاحتی و طرزالعمل فعالیت شرکت های سیاحتی عتبات عالیات در ایام اربعین 
 
همچنان به واسطه سعی و تلاش خانوم مصطفوی در بخش تفاهمنامه های مرتبط با بخش توریزم فعالیت های ذیل صورت گرفته است:
1) امضای سند اجرایی تفاهمنامه همکاری گردشگری با جانب کشور عراق منعقده سال 2013 در زمینه زائرین عتبات عالیات و آغاز فعالیت های این بخش
2) هماهنگی با موسسه سیوای هندوستان و تهیه و تنظیم تفاهمنامه همکاری مشترک به منظور ارتقای ظرفیت زنان شاغل در بخش صنایع دستی و گردشگری
3) هماهنگی و جلب نظر مثبت وزارت توریزم کشور هندوستان در زمینه عقد تفاهمنامه همکاری مشترک در بخش گردشگری و تهیه مسوده این تفاهمنامه
4) امضای سند اجرایی تفاهمنامه همکاری گردشگری با جانب کشور ایران منعقده سال 1394 در زمینه گردشگری تفریحی، صحی و زیارتی و تشکیل کمیته تخنیکی همکاری های گردشگری میان دو کشور
 
نیز در دوران فعالیت کاری ایشان در بخش توریزم ، برنامه های ذیل تحت مدیریت مستقیم ایشان که در نوع خود بی نظیر بوده ، اجرا گردیده است:
1) برگزاری اولین هفته گردشگری افغانستان در کابل در سال 1396 برای اولین بار در کشور همزمان با روز جهانی توریزم با اجرای برنامه های گوناگون
2) برگزاری فستیوال گردشگری بدخشان همزمان با روز جهانی توریزم در سال 1397 در این ولایت با اجرای برنامه های متنوع 
3) نخستین اشتراک بخش توریزم افغانستان در نمایشگاه های بین المللی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در سال 1397 که با وجود کمبود امکانات دستآوردهای بسیار خوبی به همراه داشت و همچنان دومین اشتراک در سال بعد
4) برگزاری اولین و دومین جشنواره گردشگری زمستانی در ولایت بامیان با اجرای برنامه های متنوع درسالهای 97 و 98
 
در بخش تبلیغات گردشگری نیز تحت اشراف معینت گرحندوی، فعالیت های ذیل در این مدت صورت گرفته است:
1) دیزاین و چاپ کتلاگ معلوماتی جاذبه های توریستی افغانستان
2) چاپ کتلاگ افغانستان در تصویر به سه زبان دری ، پشتو و انگلیسی
3) دیزاین و چاپ بروشور معلوماتی جاذبه های توریستی یازده ولایت توریستی کشور و توزیع آن و همچنان بروشور معلوماتی توریزم و راه ابریشم و توزیع آن
4) چاپ و توزیع 1000 جلد کتاب (راه ابریشم و افغانستان)
5) چاپ کتاب نقش سیاحت در انکشاف جامعه
6) تهیه فلم های کوتاه جاذبه های گردشگری افغانستان برای نشر در محافل ، مناسبت ها و ... در داخل و خارج کشور به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

0 Reviews

Leave a Review

Your Rating: