Zarqa Yaftali

Listing Details

Report Abuse

Zarqa Yaftali
5
5 Reviews
Popular

Zarqa Yaftali

زرقا یفتلی در ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۳ خورشیدی در شهر کابل دیده به روی هستی گشود. 
نخستین قدم هایش به سوی دنیای آموزش در لیسه مریم شهر کابل گذاشته شد. او شوق پرواز داشت. پر گشود، پرواز کرد و اوج گرفت...
شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل گردید و با موفقیت آنرا به پایان رسانید. به دنیایی گام نهاد که با صد ها چالش در انتظارش بود و او را به مبارزه می‌طلبید...
بانو زرقا یفتلی کارش را به عنوان پژوهشگر در نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال آغاز نمود. حاصل سعی و تلاش بانو یفتلی که در انجام گزارش های تحقیقی نهاد مذکور نقش رهبری کننده را داشت، تهیه و نشر گزارش های زیر است:
دسترسی زنان به عدالت، دسترسی زنان به حق میراث و ملکیت، خشونت فزیکی در برابر زنان، حصول حق رای (مشارکت سیاسی زنان در افغانستان)، نگاه به نام گذاری کودکان در افغانستان، مصئونیت زنان و دختران در پرتوی قانون منع خشونت علیه زنان،  بررسی مشارکت زنان در روند  صلح،  ریشه‎یابی عوامل آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران و راه‎های مبارزه با آن در افغانستان، آزار و اذیت جنسی بر زنان در محلات عمومی و محیط کار و نهاد‎های آموزشی افغانستان همچنان گزارش تحقیقی بررسی دسترسی دختران به تعلیم وتربیه، چالش‎ها و فرصت‎ها.
بانو زرقا یفتلی سپس به حیث مسئول برنامه‌های نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال ایفای وظیفه کرد که در تهیه دستنامه‎های آموزشی، تعدیل و تدوین پلان‎های استراتژیک،  پالیسی‎ها، رهنمود‎ها، راه اندازی برنامه‎های آگاهی‎دهی، برگزاری پروسه‎های دادخواهی، پلان‎های ظرفیت‎سازی و ایجاد میکانیزم‎های نظارت وارزیابی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال نقش موثر را ایفا کرده است.
بانو زرقا یفتلی به کمک استعداد، تلاش ، توانایی و تخیل خود به موفقیت های بیشمار دگری نیز دست یافته است.
بانو زرقا یفتلی در سال 2011 میلادی به حیث رئیس در نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال انتخاب شد و کارش را  ادامه داد، که افزون بر رهبری و مدیریت نهاد در راهنمایی تیم نهاد در بخش های پژوهش، ظرفیت سازی، آگاهی دهی و انجام دادخواهی نقش محوری را داشته است. بانو زرقا یفتلی در این مقطع با رهبری و مدیریت دقیق موفق به کسب دست آورد‎های قابل ملاحظه در بخش های تحقیق، ظرفیت سازی، آگاهی دهی، دادخواهی و لابی در سطوح مختلف (روستا، ولسوالی، ولایت، ملی و بین المللی) گردید. 
قابل تذکر است که در نتیجه کار کردهای بانو زرقا یفتلی، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در زمره نهاد‎های جامعه مدنی مطرح و فعال کشور قرار گرفت.
فعالیت‎های بانو زرقا یفتلی محدود و محصور در حوزه کاری نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال نبوده، بلکه همزمان با انجام وظیفه در سمت‎های مختلف در نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، فعالیت های مدنی و رسالت انسانی خویش را فعالانه در بخش های همکاری با نهاد ها و فعالان جامعه مدنی ملی و بین‎المللی، مراجع مرتبط دولتی، مصاحبه در رسانه‎های جمعی و سهم گیری فعال در گفتمان‎ها و کنفرانس‎های سرنوشت‎ساز ملی و بین‎المللی انجام داده است. 
به حیث نمونه می‎توان از عضویت بانو زرقا یفتلی در بورد شبکه منطقه‎ای زنان، عضو سکرتریت گروه‎کاری مشترک جامعه مدنی، عضو کمیته‎ی تسوید قوانین وزارت امور زنان، عضو بورد خبرگزاری زنان افغانستان  یاد کرد.
  همچنان در رهبری و مدیریت پروسه‎ها و کمیته‎های دادخواهی و لابی نقش برجسته داشتند که به صورت نمونه میتوان کمیته‎های زیر را نام گرفت:
- کمیته‎ی دادخواهی زنان (در راستای افزایش زنان در  روند  صلح، رهبری ‎های نهاد‎های امنیتی  و امور سیاسی)
- کمیته‎ی دادخواهی افزایش هماهنگی در راستای مبازره با آزار و اذیت جنسی زنان
- کمیته‎ی دادخواهی تصویب قانون خانواده
- کمیته‎ی دادخواهی افزایش مشارکت زنان در روند صلح
همچنان می توان دست آوردهای پسین بانو زرقا یفتلی را به عنوان ریس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، به شرح زیر فهرست نمود:
فعالیت‌ها
۱- حمایت و همکاری با ۲۰ گروه دادخواهی زنان در سطح روستا در دو ولایت، برای افزایش مشارکت زنان در امور تصمیم‎گیری محلی و دسترسی بیشتر زنان و دختران به خدمات آموزشی و بهداشتی.
۲- ظرفیت‎سازی فعالین مدنی و مدافعین حقوق زن برای حمایت از ارزش‎های مدنی و حقوق بشری و رسیدگی به نیازمندی‎های اساسی زنان در سطوح مختلف در کابل و ولایات.
۳-  انجام دادخواهی برای افزایش مشارکت زنان در روند صلح، مشارکت سیاسی، کدرهای امنیتی با مقامات بلند پایه حکومت و وزارت‎های ذیدخل با رهبری کمتیه دادخواهی زنان.
۴- کسب تعهد نمایندگان ۱۷ کشور در حمایت از حقوق زنان در روند صلح افغانستان در نشست سالانه شبکه منطقوی زنان ،که در کشور مالیزیا برگزار گردیده بود.
۵-  ایجاد همآهنگی و انسجام برای محو آزار و اذیت جنسی بر زنان ، تهیه مسوده مقرره منع آزار و اذیت جنسی زنان و تلاش و دادخواهی برلی تصویب و توشیح قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان در سطح ملی.
دست‌آورد ها
1. تهیه پلان عملی ملی برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان. 
پیش نویس این پلان بر اساس یافته‎های گزارش‎های پژوهشی نهاد راجع به آزار و اذیت جنسی و جمع آوری نظریه‎های فعالین مدنی، اعضای کیمسیون ولایتی منع خشونت، اعضای کمیته منع آزار و اذیت ازطریق مجالس مشورتی در سطح زون کشور تهیه گردیده و سپس با مشوره کمیسیون عالی منع خشونت بر زنان و نظریات اعضای کمیته دادخواهی افزایش هماهنگی در راستای مبازره با آزار و اذیت جنسی زنان  نهایی گردیده است.
2. بانو زرقا یفتلی در پروگرام توسعه سازمان ملل متحد برنده جایزه بین المللی صلح( N- peace Award) گردید.
3. بانو‌ زرقا یفتلی در میان شرکت کنندگان زنان متعدد در ۵۲ کشور جهان در پروسه گزینش رهبر برتر از طریق شبکه زنان صلح آور ( Women peace Maker) در جمع ۱۰۰ رهبر زن برتر انتخاب گردیده است.
بانو یفتلی ازدواج کرده است و ثمره این ازدواج دو پسر و یک دختر می‌باشد.
 
این یک حقیقت مسلم است که یک جامعه پویا در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و افتصادی به نیروی زنانِ توانا نیازمند است. 
امیدوارم که همه زنان بر پایه حقوق انسانی و طبیعی خویش، به حق خود در تعیین سرنوشت اجتماعی شان آشنا و واقف باشند، تا در کنار نقش موثر خانوادگی، در همه امور جامعه حضور گسترده و تاثیرگذار داشته باشند. 

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

5 Reviews

Leave a Review

Your Rating: