14 Replies to “50 MOST INFLUENTIAL AFGHAN WOMEN”

 1. نوریه آبشاران در مدیریت حل مشکلات جامعه، خیلی دانشمند قوی، مبتکر و خلاق است.
  ما باید به چنین زنان افتخار کنیم و تشویق کنیم که زنان دیگر هم چون خانم نوریه آبشاران قوی و دانشمند باشند.

 2. زنی که الگو میشود برای زنان و دختران، تا حفظ استقلال کنند و برایشان ثبوت کرد که اگر اراده کنند، میتوانند همه دنیا را تنها بگردند.
  او تصمیم گرفت که تنها به ولایات سفر کند و سمت شمال و جنوب را در بین همکارانش که هر کدام عضوی از خانواده شان بود، تنها باشد، و این قطعا آسان نبود، بین تیم تنها بودن و به نقاطی سفر کردن که هیچ نام آن قریه ها در نقشه نبود، اما در لیون فرانسه همکاران او به هندیکپ فرانسه خبر داده بودند که در بین تیم شان دختریست، تنها،و گفته من تنها میروم و تنها رفت.
  جالب است دنیا میداند 2005, 6
  دختری در افغانستان تنها سفر کرد،تا راه برای زنان و دختران باز تر شود.
  او مبارزی است که باعث شد دیگران هم جرات کنند، بروند و از ذهن شان این خرافات را پاک کنند که دختران می ترسند
  نوریه آبشاران، الگوی شجاعت، صداقت، و کوشش برای زندگی بهتر است.

 3. Empowering of a postwar society is difficult, it need time,but nothing is impossible for those who are committed, to serve peoples in difficult situations, who work for humanity and univers. Says norya aabsharan….

 4. نوریه آبشاران را از دوران دانشجویی می‌شناسم
  خیلی لایق بود، و شعر و کتاب های گوناگون را مطالعه کردن، مشغله های بعد از درسش بودند، هنوز همانطور وطن دوست و مردم دوست باقی مانده، و خوشحالم که حالا بهترین کارمند اجتماعی ادبی است و خدمات طبی اش هم رایگان بود. من افتخار می کنم که روزگاری را با هم بودیم.
  او قویترین زن در دوران جنگهای داخلی و بی باکترین محصل داوطلب برای تداوی زخمی ها بود در حین حال لایقترین مقاله نویس در بخش اجتماعی است و اشعار دلنشین دارد.
  تشکر

 5. خانم نوریه آبشاران رای میدهم
  زنی که در قلب جامعه‌ای افغانی هم داکتری کرده هم معتادین را تداوی کرده هم در خانه اش کسانی را که فامیل های شان اجازه مکتب رفتن را ندادند رایگان درس داده، هم مقالات اجتماعی ادبی او ذهن زنان و جوانان را روشن کرده، و پر تشویق و شور زندگیست لایق بهترین ها است
  تشکر

 6. خانم نوریه آبشاران تغییر دهندهء ذهنیت و روشنی بخش راه زنان جامعه است
  میگوید
  همیشه در جامعه‌ای فقیر، پول بر اعتماد، استعداد و کوشش پیروز میشود.
  این بدبختی در همه جا است.
  باید ریشه کن شود!
  نوریه آبشاران

  1. من فارغ پوهنتون هنر های زیبا استم، ،
   خانم نوریه آبشاران هر وقت با من و دوستان من روبرو شده، ما هرگز احساس بیگانگی نکردیم همیشه تشویق میکند و با مشوره های شان بسیاری استرس و ترس من دور شده،
   حتی وقتی دردی داشته باشد، میگوید یک آهنگ زیبا بگذار، البته او به شعر آهنگ اهمیت میدهد
   من از دیدار او انرژی مثبت میگیرم خیلی قوی است و روانشناسی را بی حد لایق است
   تشکر

   1. خانم نوریه آبشاران همیشه متوجه حساسیت تربیت اطفال است؛
    محیط بیرون، فعلا محیط مناسبی برای تربیت اطفال نیست. در چنین محیطی باید شدیدا مراقب اطفال تان باشید، خانه یگانه جای مطمئن تربیت و مراقبت اطفال است. لطفا مراقب، تغییرات رویه اطفال تان باشید و با دوستی و اعتماد با آنها رویه کنید تا بتوانند وقایع محیط بیرون را قصه کنند و شما تحلیل درست کرده نصیحت کنید یا مشوره بدهید به آنها…
    نوریه آبشاران

    1. خانم نوریه آبشاران همه نابرابری های اجتماعی و کار نآمد را به چلینج میکشد و با شجاعت تمام تا آخر پیگیری میکند. یکی از مقالاتش در مورد فساد اقتصادی :

     تعدادی زیادی موسسات خیریه ای افغانستان محصول چور و فساد مالی پدران و مادران است که اولاد شان در راس موسسات قرار گرفته‌اند، پدران و مادران از طریق پارلمان و قاچاق مواد مخدر پول را کمایی کرده اند، که برای شهرت یافتن فرزندان شان استعمال میکنند. کسی از پول جیب خود موسسه‌ای خیریه نساخته همانطور که کسی برای جهاد یک پول از جیبش نداده بود و پول آی اس آی بود.
     چون مادران و پدران به وزارت و سیاست رسیدند پول کمک های کشور های دیگر را که به مردم افغانستان کمک شده بود، به جیب زدند و اولاد شانرا به تحصیل فرستادند، از همین پول حرام فرزندانشان تغذیه شده بعدا بزرگ شدند و به حیث میراث خور والدین، موسسات مالی و خیریه برپا کردند تا در انتخابات که پدر و مادر باخته بودند، خودشان برنده شوند.
     البته که برنده میشوند، چون کسی پرسان نمی‌کند که با کدام پول موسسه‌های خیریه جور شده؟
     مردم تا نپرسند و حساب نگیرند، از جیره خواران اند، یا از جاهلان، و جهالت مردم باعث کامیابی طبقه فاسد میشود.
     تشکر
     نوریه آبشاران

 7. سلام علیکم رای من به نطاق پر افتخار کشورمان محترمه خانم فوزیه جان است قابل افتخار اند

  1. Norya aabsharan is warrior, an intelligent and brave with strong mind and humanitarian soul.
   Society and world need women like her.

   1. Norya Aabsharan is a golden hearted woman.
    Her activities her character and presence of mind are very rare, she is most strongest and honest lady.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *